Rheolwr Cyfrifon – RSPB

4 Awst 2017

Dyma swydd sydd newydd gael ei chreu lle bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain y gwaith o ddatblygu ein cyfathrebiadau dwyieithog.

Byddwch yn atebol i’r Tîm Cyfrifon Cyfathrebu ym Mhencadlys Prydeinig RSPB, ond byddwch yn gweithio yng Nghymru ochr yn ochr â Thîm Cyfathrebu RSPB Cymru ac yn gweithio’n agos â chydweithwyr ymhob rhan o RSPB Cymru.  Bydd hyn yn rhoi persbectif unigryw i chi i fod yn gallu cael cydbwysedd rhwng anghenion cyfathrebu’r sefydliad yn ei gyfanrwydd a’i weithgareddau yng Nghymru, er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud cymaint ag y gallwn i arbed byd natur.

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth gref o flaenoriaethau cyfathrebu’r RSPB, yn ogystal â bod yn ymwybodol o flaenoriaethau penodol Cymru – a sut mae’r ddwy agwedd yn cefnogi ei gilydd. Gyda’r ddealltwriaeth hon, byddwch yn rheoli anghenion cyfathrebu’r Pencadlys Prydeinig ac RSPB Cymru, sy’n gallu bod yn anghyson â’i gilydd, er mwyn cael y datrysiad gorau ar gyfer y sefydliad o ran y ffordd yr ydym yn defnyddio ein hadnoddau, ac yn fwyaf pwysig sut rydym yn ymgysylltu â’n cynulleidfaoedd.

Byddwch hefyd yn hyrwyddo dwyieithrwydd ac ystyriaethau’n ymwneud â hunaniaeth gwledydd y DU er mwyn gwneud ein cyfathrebiadau mor berthnasol â phosibl i’n cynulleidfaoedd.

Am ragor o wybodaeth, gweler linc isod.

Am unrhyw ymholiad cysyllter â Hannah Ranson, gweler ffôn ac ebost isod.

Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
01767 693025
E-bost am fwy o wybodaeth
hannah.ranson@rspb.org.uk
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.rspb.org.uk/about-the-rspb/about-us/job-vacancies/details/444615-account-manager-welsh-bilingual-
Disgrifiad swydd
Role-Profile-Account-Manager-Bilingual-WELSH.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Awst 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.