Prif Weithredwr – CBAC

14 Medi 2017

Caerdydd, cyflog a buddion cystadleuol

Mewn byd addysg sy’n gymhleth ac yn newid yn gyson, mae CBAC yn un o brif sefydliadau dyfarnu’r DU. Gyda chofnod o lwyddiant dros gyfnod o oddeutu 70 mlynedd a throsiant blynyddol o fwy na £40m mae aelodau’r staff, tua 400 mewn nifer, yn gweithio gydag arholwyr ac aseswyr i ddarparu cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol o ansawdd uchel i fyfyrwyr ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Rhan hanfodol o’r gwaith o helpu dysgwyr, a’u hathrawon, wireddu eu potensial yw’r adnoddau addysgol a’r asesiadau mae’r corff yn eu darparu.

Fel Prif Weithredwr, byddwch yn arwain ac yn ysbrydoli sefydliad y mae gwir gryfder a’r dyhead i barhau i arloesi a gwella yn ganolog iddo. Disgwylir i chi adeiladu a chynnal perthnasoedd allanol ar sail cyfleoedd i ddatblygu a thyfu gweithio mewn partneriaeth. Byddwch yn ysbrydoli gweithlu ymrwymedig a dawnus i sicrhau bod CBAC yn addasu ac yn ffynnu wrth edrych tua’r dyfodol. Byddwch yn datblygu ac yn rhoi strategaeth ar waith sy’n achub ar bob cyfle i CBAC wella ei safle yng nghyd-destun polisïau addysg sy’n esblygu ar draws y DU.

Os ydych chi’n unigolyn sy’n gallu arwain mewn ffordd flaengar, gan helpu sefydliadau i dyfu, ac ymateb i newid drwy drawsffurfio’r sefydliadau hynny, gweler y wefan isod i gael gwybod mwy am y swydd a sut i ymgeisio. Dyddiad cau cyflwyno ceisiadau yw dydd Mawrth 10 Hydref am 5pm. Gallwch hefyd gysylltu â swyddfa Odgers Cymru ar 02920 783 050.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.odgersberndtson.com/en-gb/opportunities#AssignDetail.aspx?guid=62357
Dyddiad cau i ymgeiswyr
10 Hydref 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.