Prif Swyddog Etholaeth ac Achos – Ben Lake AS, Plaid Cymru

11 Gorffennaf 2017

Mae Aelod Seneddol newydd Ceredigion, Ben Lake, yn edrych  am aelod o staff er mwyn ei gynorthwyo i agor swyddfa newydd yn yr etholaeth, ac i wasanaethu pobl Ceredigion.

Dyddiad Cau: 24/07/2017

Dyddiad Cyfweliad: 28/07/2017

Am fwy o wybodaeth, gweler isod.

Cyflog
(£23,938 – 35,465
Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
01970 617492
E-bost am fwy o wybodaeth
Meirian.Morgan@PC-Ceredigion.co.uk
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Gorffennaf 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.