Penodiadau i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac Arfordir Penfro

12 Ionawr 2017

A hoffech helpu i arwain Awdurdod Parc
Cenedlaethol Eryri neu Arfordir Penfro?

A fedrwch roi arweinyddiaeth effeithiol i Awdurdod y Parc fel aelod, drwy
gyfrannu at warchod a gwella’r Parc Cenedlaethol, hyrwyddo cyfleoedd i
fwynhau ei nodweddion arbennig a helpu i gynnal datblygiad economaidd
a chymdeithasol ei gymunedau? A fedrwch helpu i ddatblygu cynlluniau
strategol i’r dyfodol a sicrhau bod prif waith Awdurdod y Parc yn cael ei
drafod yn effeithiol ac yn effeithlon?

Am fwy o wybodaeth gweler isod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30 Ionawr 2017.

Angen fersiwn print bras, Braille neu sain? Ffoniwch 029 2082 5454

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
Desg Gymorth Adnoddau Dynol: (029) 2082 5454
E-bost am fwy o wybodaeth
DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Ionawr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.