Penodi Aelodau (Hyd at 8) – Llywodraeth Cymru

16 Mawrth 2017

 Cyngor Partneriaeth y Gymraeg – Llywodraeth Cymru

Taliad Cydnabyddiaeth – Swydd Ddi-dâl – Telir costau

Teithio a Chynhaliaeth a threuliau rhesymol eraill – 3
chyfarfod y flwyddyn, gydag ymrwymiadau posibl eraill
rhwng cyfarfodydd.

Rôl Cyngor Partneriaeth y Gymraeg yw rhoi cyngor a chyflwyno sylwadau
i Weinidogion Cymru mewn perthynas â strategaeth y Gymraeg.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i 7 Aelod o’r Cyngor, ac yn ddymunol i’r Aelod arall.

Am fanylion pellach ac i wneud cais, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu os oes gennych ymholiad, cysylltwch â’r Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol ar (029) 2082 5454 neu e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â rôl y Cyngor Partneriaeth a rôl Aelodau, cysylltwch â’r: Uned Iaith Gymraeg
E-bost: UnedIaithGymraegWelshLanguageUnit@cymru.gsi.gov.uk

Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Ni chynhelir unrhyw gyfweliadau ar gyfer y penodiadau hyn.

Angen fersiwn print bras, Braille neu sain? Ffoniwch 029 2082 5454

Cyflog
Swydd Ddi-dâl
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Mawrth 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.