Pennaeth yr Uned Gyfieithu a Phrif Gyfieithydd Academaidd – Prifysgol Bangor

20 Ebrill 2017

CANOLFAN BEDWYR

CYF: BU01388

Dyma gyfle cyffrous i arwain Uned Gyfieithu Prifysgol Bangor a chyfrannu at y gwaith o gryfhau a datblygu safle’r Brifysgol fel y sefydliad addysg uwch arweiniol o ran gweinyddiaeth ddwyieithog a darpariaeth academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r Uned Gyfieithu wedi’i chartrefu yng Nghanolfan Bedwyr. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus reoli ac arwain tîm o gyfieithwyr sy’n darparu gwasanaeth cyfieithu cyflawn i holl adrannau academaidd a gweinyddol y Brifysgol, gan gydweithio’n agos ag unedau polisi, hyfforddiant a thechnoleg y ganolfan.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar gefndir academaidd eang a chadarn, gafael feistrolgar ar ramadeg a chystrawen y Gymraeg a’r Saesneg a phrofiad helaeth o
gyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd. Bydd yn hyddysg yn y datblygiadau diweddaraf ym maes technoleg cyfieithu, yn meddu ar brofiad o reoli, ac yn gallu darparu arweinyddiaeth glir sy’n sicrhau’r safonau gorau posib.

Bydd cyfweliadau ar gyfer y swydd yn cael eu cynnal ddydd Llun 22 Mai a disgwylir i’r sawl a benodir ddechrau yn ei swydd ym mis Gorffennaf 2017.

Dim ond trwy’r wefan y bydd ceisiadau yn cael eu derbyn, gweler wefan isod, ond os cewch anhawster yn ei defnyddio oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais ar gael trwy ffonio 01248 383865.
Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Cyflog
£39,324 – £46,924 y.f. Graddfa 8
Gwefan am fwy o wybodaeth
jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy
Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Mai 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.