Is-Lywydd – Llywodraeth Cymru

9 Mawrth 2017

ALLWCH CHI HELPU I ARWAIN UN O BRIF GYRFF DIWYLLIANNOL CYMRU?

Rydym wrthi’n gwneud penodiad allweddol i Fwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru. A oes gennych y cymwyseddau a’r profiad sydd ei angen arnom?

Ymrwymiad amser o hyd at 3-4 diwrnod y mis – di-dâl – i ddechrau ar 1 Awst 2017

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i:www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu os oes gennych ymholiadau ffoniwch y Ddesg Gymorth Cydwasanaethau (029) 2082 5454 neu anfonwch e-bost at DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk

Angen fersiwn print bras, Braille neu sain? Ffoniwch 029 2082 5454

Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Mawrth 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.