Cyd-gysylltydd Prosiect – Prosiect Plas Carmel, Anelog, Aberdaron

13 Ebrill 2017

Nod y prosiect yw adfer hen gapel hanesyddol ynghŷd â thŷ capel ar gyfer ei osod i deulu. Hefyd, mewn adeilad a arferai fod yn siop wledig, bwriedir creu uned amlbwrpas fydd, ymysg pethau eraill, yn rhoi cyfle i ddehongli hanes a threftadaeth yr ardal. Mae’r pwyllgor yn awyddus i benodi Cyd-gysylltydd i ddatblygu a gwarchod y safle er budd y gymdogaeth. Cytundeb hyd at flwyddyn.

Oriau; 11 awr yr wythnos [oriau hyblyg yn ôl anghenion y swydd]

Cyflog; £26,293.00 [pro rata 1.5 diwrnod = £7,887.90]

Am sgwrs anffurfiol a phecyn gwybodaeth, gweler isod.

Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
01758 760295
E-bost am fwy o wybodaeth
alundwyros@btinternet.com
Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Mai 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.