Is-Gadeirydd, Chwaraeon Cymru – Llywodraeth Cymru

16 Mai 2017

PENODIADAU I CHWARAEON CYMRU:

  • IS-GADEIRYDD

Is-Gadeirydd: Ymrwymiad amser – 3 diwrnod y mis; Tâl – £311 y dydd

A allwch chi wneud gwahaniaeth go iawn i chwaraeon yng Nghymru a’n helpu i greu gwlad egnïol, iach a llwyddiannus?  Mae Chwaraeon Cymru am benodi unigolion brwd i ymuno â’r Bwrdd fydd yn gallu ymroi i wasanaethu’r cyhoedd, yn gallu meddwl yn wahanol ac sydd â’r penderfyniad i wireddu’r uchelgeisiau hyn ledled Cymru.

Am ragor o fanylion ac i ymgeisio, gweler isod.

Os hoffech fersiwn print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hon, ffoniwch 029 2082 5454.

Gwefan am fwy o wybodaeth
cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/xf-2aaa540867ad/candidate/so/pm/1/pl/8/opp/3215-Vice-Chair-Sport-Wales/en-GB
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Mehefin 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.