Dirprwy Bennaeth – Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

16 Mawrth 2017

Yn dilyn dyrchafiad deilydd presennol y swydd i swydd Pennaeth mewn ysgol arall, dymuna’r Llywodraethwyr benodi person cymwys a phrofiadol ag sydd â chefndir cryf o lwyddiant yn y dosbarth i gymryd rôl arweiniol yn yr ysgol lwyddiannus hon.

Mae’r swydd yn cynnig cyfle ardderchog i chwarae rhan lawn yn y gwaith o gefnogi, hyrwyddo ac arwain Dysgu ac Addysgu ac i gyfrannu at amryw agweddau o fywyd yr ysgol flaenllaw a blaengar hon.

Lleolir Penweddig yn un o drefi mwyaf diwylliannol a hanesyddol Cymru ac mae sir Ceredigion yn cynnig ansawdd byw o’r lefel uchaf, yn ogystal a bod yn un o’r siroedd harddaf o ran tirwedd yng Nghymru.

Os am wybodaeth bellach neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â’r Pennaeth, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN (Ffôn:  (01970) 639499  e-bost: ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk), neu ewch i wefan yr ysgol i weld manylion pellach www.penweddig.ceredigion.sch.uk

Os am weld mwy o Geredigion ewch i www.darganfodceredigion.co.uk

Cyflog
L16 – L20 (£56,511 – £62,240)
Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Mawrth 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.