Datblygydd Systemau a Thechnoleg Gwybodaeth – Coleg Cymraeg Cenedlaethol

1 Rhagfyr 2017

AIL HYSBYSEB

LLEOLIAD: Caerfyrddin neu Gaerdydd. Gellir hefyd ystyried Bangor fel lleoliad o dan rai amgylchiadau.

Bydd y Datblygydd Systemau a Thechnoleg Gwybodaeth yn  gyfrifol am weithredu, cynnal a datblygu rhaglenni a rhyngwynebau’r Coleg ac am ddatblygiadau gwe a systemau mewnol. Bydd yn cydweithio gyda chontractwyr allanol i roi cymorth i staff y Coleg ar bob agwedd o dechnoleg gwybodaeth

Bydd gennych sgiliau technoleg gwybodaeth cadarn ynghyd â dealltwriaeth eang o dechnolegau ar-lein a phrofiad diweddar ym maes datblygu gwe, technoleg gwybodaeth a systemau

Bydd Gradd neu gyfystyr mewn pwnc perthnasol megis cyfrifiadureg yn hanfodol, ynghyd â sgiliau dwyieithog da, a bydd cymhwyster megis ITIL neu MCP yn fanteisiol.

*Mae’r Coleg hefyd yn fodlon ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr newydd-raddedig sydd heb ennill profiad gyda chyflogwr eto. Bydd rhaglen hyfforddiant a thelerau addas yn cael eu trafod wrth benodi.

Am fwy o fanylion a gwneud cais, gweler wefan isod.

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Fuddsoddwr mewn Pobl ac yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

This advertisement is for a Systems and IT Developer at Coleg Cymraeg Cenedlaethol for which Welsh language skills are essential.

Cyflog
*£29,799 – £33,518  
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.colegcymraeg.ac.uk/cy/amdanomni/swyddi/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Rhagfyr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.