Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmer (Cymraeg Hanfodol) – Cyngor Sir Powys

31 Mawrth 2017

Mae dwy swydd ar gael  1 x 14.5 awr & 1 x 29 awr

Graddfa 6 (Pwynt 21 hyd at Bwynt 23)

£19,939 hyd at £21,057 y flwyddyn pro rata  £10.3349 hyd at £10.9144 yr awr

Lleoliad: Y Gwalia, Llandrindod

Prif ddiben y swydd

Delio gyda phob cwsmer mewn ffordd gwrtais, effeithiol a sensitif, wyneb yn wyneb mewn Derbynfeydd Gwasanaethau Cwsmer, dros y ffôn a thros e-bost yn y Ganolfan Gyswllt. Sicrhau fod yr holl ymholiadau’n cael eu dynodi’n effeithiol a’u bod, cyn belled ag sy’n bosibl, yn cael eu datrys yn effeithiol yn y man cyswllt cyntaf, trwy gymryd perchnogaeth o’r ymholiad/problem hyd at bwynt datrys yn unol â’r cytundebau cyflwyno gwasanaeth gyda’r adrannau perthnasol

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais gweler isod.

 

Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
01597 826409
E-bost am fwy o wybodaeth
job.applications@powys.gov.uk
Gwefan am fwy o wybodaeth
recruitment.powys.gov.uk/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Ebrill 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.