Cyfleoedd Swyddi Y Genhedlaeth Gysylltiedig – Credu, Cysylltu Gofalwyr ym Mhowys

21 Medi 2017

Y Genhedlaeth Gysylltiedig

Creu Powys lle bydd POB Person Hŷn yn cael ei Werthfawrogi, yn Gysylltiedig ac yn Ffynnu

Hoffech chi fod yn rhan o sefydliad sy’n hwyluso ac yn galluogi pobl hŷn sy’n wynebu sialensiau bywyd anodd i gynyddu eu llesiant? Ydych chi’n frwdfrydig ynghylch cefnogi pobl a chymunedau mewn ffordd sy’n eu galluogi a’u grymuso? Ydy’r potensial o rannu eich sgiliau a’ch profiadau chi, dysgu sgiliau newydd, ac ystyried eich arferion gydag eraill yn eich cyffroi? Ydych chi’n unigolyn trefnus sy’n gallu gwneud gwahaniaeth cyffyrddadwy, ymarferol wrth weithio gyda phobl a chymunedau?

Mae prosiect Y Genhedlaeth Gysylltiedig, a gyllidir gan y Gronfa Loteri Fawr, yn gyfuniad cyffrous o’r sefydliadau canlynol: Credu (Gwasanaeth Gofalwyr Powys Cyf), Age Cymru Powys, Anabledd Powys, Cyngor ar Bopeth Powys, a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol. Rhwng y sefydliadau hyn rydym yn recriwtio ar gyfer deg swydd ar draws Powys i gyflenwi prosiect uchelgeisiol fydd yn cael effaith arwyddocaol a chadarnhaol ar Bobl Hŷn ym Mhowys yn ogystal â chael dylanwad ar bolisi ac arferion ar lefel genedlaethol.

Am fwy o fanylion, gweler isod.

CYNHELIR DIWRNOD GWYBODAETH AR GYFER YR HOLL SWYDDI ar 10fed Hydref, 10.00 – 1.00 @ Swyddfa Cyngor ar Bopeth, Tŷ Ladywell, Y Drenewydd

DYDDIAD CAU I DDERBYN CEISIADAU AR GYFER POB SWYDD – 16eg Hydref

Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
01597 823800
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.credu.cymru/about/jobs
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Hydref 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.