Cyfleoedd Aelodaeth Cyngor Prifysgol gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru

3 Tachwedd 2017

CREU PRIFYSGOL NEWYDD I GYMRU

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru wedi ymrwymoi integreiddio cyfansoddiadol di-droi’n ôl i greu Prifysgol sector deuol ar ei newydd wedd i Gymru.

Mae’r ddwy Brifysgol wedi bod wrth galon addysg a bywyd diwylliannol Cymru ers eu sefydlu drwy Siarter Frenhinol yn 1828 a 1893.

Mae nifer o leoedd ar gael i aelodau allanol annibynnol wasanaethu ar Gyngor Prifysgol o fis Ionawr 2018.

Byddem yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan unigolion sy’n gallu cymhwyso’u sgiliau proffesiynol a’u profiad i waith y Brifysgol ar ei newydd wedd. Mae croeso arbennig i brofiad mewn Addysg Uwch/Bellach, ystadau, cydraddoldeb, cyfleoedd masnacheiddio a datblygu partneriaethau â busnes, diwydiant a’r trydydd sector.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler isod.

Cynhelir cyfweliadau ym mis Rhagfyr 2017 er mwyn cychwyn yn y rôl o 1 Ionawr 2018.

E-bost am fwy o wybodaeth
llywodraethu@pcydds.ac.uk
Gwefan am fwy o wybodaeth
uwtsd.ac.uk/cy/cyngor/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.