Cyfieithydd – Heddlu Gwent

17 Mai 2017

Mae Heddlu Gwent yn chwilio am Gyfieithydd i ymuno â thîm iaith Gymraeg newydd y Llu. Dyma gyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol a chefnogi ymrwymiad Heddlu Gwent a Swyddfa’r Comisiynydd i ddarparu gwasanaeth cyhoeddus cwbl ddwyieithog.

Bydd deilydd y swydd yn arwain y ddarpariaeth cyfieithu ysgrifenedig ar gyfer Heddlu Gwent a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent.

Mae Heddlu Gwent yn cynnig nifer o fanteision i staff gan gynnwys pecyn pensiwn a gwyliau deniadol. Rydym hefyd yn cefnogi polisi gweithio hyblyg, gweithio o adref a datblygiad proffesiynol parhaus.

Mae hon yn swydd llawn amser ond gwahoddir ceisiadau gan unigolion sydd â diddordeb mewn rhannu swydd.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd cysylltwch â Heather Powell 01633 247907

Am ragor o fanylion ac i wneud cais, gweler wefan isod.

Cyflog
Graddfa Gyflog SO1 (£27,519 – £29,307)
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.gwent.police.uk/en/join-us/vacancies/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Mehefin 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.