Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid – Menter Môn

13 Tachwedd 2017

Mae Menter Môn yn cychwyn ar gynllun Ynni Môr Morlais ac am recriwtio ar gyfer y swydd isod.  Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol a fydd yn cydweithio gydag amrediad o ddatblygwyr ynni môr, cyrff statudol a’r gymuned leol er mwyn datblygu’r cynllun ynni adnewyddadwy ym Môn.

Bydd y Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid yn cyfrannu at ddylunio deilliannau cynnyrch sy’n adlewyrchu anghenion a gofynion tenantiaid ynni’r llanw o fewn y parth a’n prif arianwyr a rhanddeiliaid sydd â disgwyliadau gennym ni.

Mae’n hollbwysig bod gan y Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid ddealltwriaeth a gwybodaeth benodol o oddefiad o ran anghenion cwsmeriaid a rhanddeiliaid a’r amgylchedd rheoleiddio sy’n berthnasol i gymhwysedd a chydymffurfiaeth prosiectau ERDF.

Yn bennaf, mae’r swydd angen rhywun sydd â dealltwriaeth o anghenion y prosiect ERDF wrth gyflawni ei ganlyniadau ar amser ac o fewn y gyllideb, yn ogystal â’r amcanion ehangach o ddarparu caniatâd a seilwaith ar gyfer ystod o ddatblygwyr technoleg.

Lleoliad: Llangefni gyda theithio

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, gweler e-bost isod.

Cyflog
£48,879 (pro rata) gan gynnwys cynllun pensiwn Llywodraeth Leol
E-bost am fwy o wybodaeth
chloe@mentermon.com
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.