Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol, CBAC

11 Hydref 2017

Caerdydd, cyflog a buddion cystadleuol

Mewn byd addysg sy’n gymhleth ac yn newid yn gyson, mae CBAC yn un o brif sefydliadau dyfarnu’r DU. Gyda chofnod o lwyddiant dros gyfnod o oddeutu 70 mlynedd a throsiant blynyddol o fwy na £40m mae aelodau’r staff, tua 400 mewn nifer, yn gweithio gydag arholwyr ac aseswyr i ddarparu cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol o ansawdd uchel i fyfyrwyr ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Rhan hanfodol o’r gwaith o helpu dysgwyr, a’u hathrawon, wireddu eu potensial yw’r adnoddau addysgol a’r asesiadau mae’r corff yn eu darparu.

Fel Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol byddwch yn cychwyn yn y swydd ar gyfnod cyffrous, gan fod yn aelod allweddol o’r uwch dîm rheoli.  Byddwch yn arwain Cyfarwyddiaeth sydd newydd gael ei chyfuno gan greu uned a chanddi bortffolio amrywiol a heriol o gyfrifoldebau. Cynigiwch gyfeiriad strategol o ran datblygu cymwysterau, darparu adnoddau addysgol, DPP a gwaith ein tîm gwasanaethau iaith. Byddwch yn arwain ac yn cymell tîm amlddisgyblaethol mawr, gan gynnig ysbrydoliaeth iddyn nhw sicrhau bod y safonau o wasanaeth i gwsmeriaid CBAC o’r radd flaenaf, a bod y sefydliad yn gallu ymateb a gweithredu’n hyblyg i ofynion sy’n newid o hyd.

Os ydych chi’n unigolyn sydd â chofnod o arwain yn strategol ar draws cwricwlwm, cymwysterau neu asesu, ynghyd â phrofiad o arwain pobl, adeiladu perthnasoedd a nodi cyfleoedd i dyfu’r farchnad, ewch i www.odgers.com/62916 i gael gwybod mwy am y swydd a sut i ymgeisio. Dyddiad cau cyflwyno ceisiadau yw dydd Mercher 8 Tachwedd erbyn canol dydd. Gallwch hefyd gysylltu â swyddfa Odgers Cymru ar 02920 783 050.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.