Cyfarwyddwr Cyllid – Menter Môn

13 Tachwedd 2017

Mae Menter Môn yn cychwyn ar gynllun Ynni Môr Morlais ac am recriwtio ar gyfer y swydd isod.  Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol a fydd yn cydweithio gydag amrediad o ddatblygwyr ynni môr, cyrff statudol a’r gymuned leol er mwyn datblygu’r cynllun ynni adnewyddadwy ym Môn.

Yn ychwanegol at gyflawni yn unol â chanllawiau ariannu, bydd gofyn hefyd i’r Cyfarwyddwr Cyllid ddatblygu Cynllun Busnes cyffredinol Morlais. Bydd hyn yn gofyn am weithio’n agos gyda darpar fuddsoddwyr, tenantiaid a rhanddeiliaid eraill. Bydd y Cyfarwyddwr Cyllid yn cefnogi’r Swyddog Cyllid a Chaffael gyda’r dasg hon.

Lleoliad: Llangefni gyda theithio

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, gweler e-bost isod.

Cyflog
£48,879 (pro rata) gan gynnwys cynllun pensiwn Llywodraeth Leol
E-bost am fwy o wybodaeth
chloe@mentermon.com
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.