Cyfarwyddwr Cadwyn Gyflenwi – Menter Môn

13 Tachwedd 2017

Mae Menter Môn yn cychwyn ar gynllun Ynni Môr Morlais ac am recriwtio ar gyfer y swydd isod.  Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol a fydd yn cydweithio gydag amrediad o ddatblygwyr ynni môr, cyrff statudol a’r gymuned leol er mwyn datblygu’r cynllun ynni adnewyddadwy ym Môn.

Bydd y Cyfarwyddwr Cadwyn Gyflenwi yn gweithio’n agos gyda’r Swyddog Cyllid a Chaffael ar bob agwedd ar weinyddu contractau, gan gynnwys caffael nwyddau a gwasanaethau, er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth a gwerth gorau.

Mae rhaid i’r Cyfarwyddwr Cadwyn Gyflenwi fod â dealltwriaeth o gostau targed a disgwylir iddo ef/iddi hi lwytho taliadau interim i system Rheoli Contractau’r cleient, gan gynnwys uwchlwytho rhagolygon alldro.

Lleoliad: Llangefni gyda theithio

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, gweler e-bost isod.

Cyflog
£48,879 (pro rata) gan gynnwys cynllun pensiwn Llywodraeth Leol
E-bost am fwy o wybodaeth
chloe@mentermon.com
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.