Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant – Cyngor Sir Caerfyrddin

8 Medi 2017

Adran Addysg a Phlant, Neuadd y Sir,               Caerfyrddin   SA31 1JP

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awdurdod lleol uchel ei berfformiad, bywiog a blaengar ac mae wedi ymrwymo i gynnal ei enw rhagorol am gyflwyno gwasanaethau o’r radd flaenaf.

Ai chi yw’r ymgeisydd cywir ar gyfer y swydd uchod?

Os ydych, bydd gennych phrofiad llwyddiannus o arwain a rheoli’n strategol. Byddwch yn gwybod beth yw gwasanaethau o’r radd flaenaf a sut i helpu eich staff i gyflawni’r safonau hyn o fewn amgylchedd sy’n gofyn llawer. Mae Sir Gar yn sir ddwyieithog bydd yn ofynnol i chi weithio’n hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Gellir darparu cymorth wedi i chi gael eich penodi er mwyn cyrraedd y lefel ofynnol.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Mark James, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Gâr, drwy ffonio 01267 224110.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.
Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau wrth bawb. Gwneir pob penodiad ar sail teilyngdod.

I gael pecyn ymgeisio ewch i: www.sirgar.llyw.cymru

Ar ôl llenwi’r ffurflen gais, dylid ei hanfon at: Paul Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad), Adeilad 14, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB.

Cyflog
Hyd at £123,218
Gwefan am fwy o wybodaeth
recruitment.carmarthenshire.gov.uk/wrlive/pages/vacancy.jsf?latest=01004989
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Medi 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.