Cydymaith Ymchwil – Prifysgol Caerdydd

19 Mai 2017

 

Post: 5993br

Mae’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd yn ceisio recriwtio Cydymaith Ymchwil i weithio o fewn y Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) sydd wedi ei leoli o fewn yr Ysgol, ac yn fwy penodol o fewn yr ardal ymchwil WISERDEducation.

Mae Astudiaeth Aml-Garfan Addysg WISERD (WMCS) wedi bod yn casglu data arhydol ers 2013 trwy olrhain cynnydd pedair carfan o blant a phobl ifanc wrth iddynt fynd trwy ysgolion yng Nghymru. Byddwch yn rhan o dîm ymchwil rhyngddisgyblaeth, ac yn gweithio ar y cyd i gynnal yr WMCS, a fydd yn galw am gydweithio’n agos ag ysgolion, athrawon a phlant. Bydd hyn yn cynnwys casglu data a dadansoddi data ansoddol a data meintiol.

Lleolir y swydd yn WISERD (ym Mhrifysgol Caerdydd), a’r Athro Sally Power fydd y rheolwr llinell, mewn cydweithrediad â’r Athro Chris Taylor ac ochr yn ochr ag ymchwilwyr eraill.

Am fanylion pellach ac i ymgeisio am y swydd , gweler y wefan isod.

Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch â athro Sally Power PowersS3@cardiff.ac.uk Ffôn 029 2087 4738 neu athro Chris Taylor TaylorCM@cardiff.ac.uk Ffôn 029 2087 6938

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn
Mae Prifysgol Caerdydd yn ymroddedig i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywioldeb.  Mae ein amgylchedd cynhwysol yn croesawu ceisiadau gan bobl talentog o gefndiroedd amrywiol.

Math o swydd
Llawn amser
Cyflog
£32,004 – £38,183 y flwyddyn ar gyfer Gradd 6
Hyd cytundeb
Ar gael o 1Tachwedd 2017 am gyfnod penodol hyd at 31ain Hydref 2019
Gwefan am fwy o wybodaeth
krb-sjobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=30011&siteid=5460&AReq=5993BR
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Mehefin 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.