Athro/awes Rhan-Amser Dysgu Cymraeg i Oedolion – Prifysgol Aberystwyth

8 Tachwedd 2017

Athro/awes Rhan-Amser Dysgu Cymraeg i Oedolion Ceredigion, Powys a Sir Gâr

Cymraeg i Oedolion

Athrofa Datblygu Proffesiynol

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Rydym yn recriwtio tiwtoriaid newydd yn yr ardaloedd canlynol:

Ceredigion Aberystwyth
Powys Yy Drenewydd, y Trallwng, Llandrindod

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu rhaglen o gyrsiau dysgu Cymraeg yn y gymuned ac yn y gweithle ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm o diwtoriaid i wneud cyfraniad ymarferol i hybu’r iaith Gymraeg mewn cymunedau lleol. Byddwch yn paratoi a dysgu dosbarthiadau ar lefelau sy’n cyfateb â’ch profiad, a bydd gennych rôl allweddol i gefnogi dysgwyr er mwyn eu galluogi i gwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus, a symud ymlaen i’r lefel nesaf.

Byddwch yn deall sut i ddysgu ail iaith i oedolion, a byddwch yn gallu asesu dysgwyr a rhoi adborth iddynt.

Bydd gofyn ichi allu siarad ac ysgrifennu’n gwbl rugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Ceir rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau ar wefan www.cymraegibawb.cymru.

Er mwyn gwneud ymholiadau anffurfiol, mae croeso i chi gysylltu â Siôn Meredith, Cyfarwyddwr Cymraeg i Oedolion drwy ebostio stm@aber.ac.uk neu ffonio 01970 628493.

Cyf: WFA.17.1471

Dyddiad cyfweld: 6 Rhagfyr 2017

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, gweler wefan isod.

Sefydliad Dwyieithog sy’n gweithredu Cynllun laith Gymraeg ac yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Cyflog
Gradd 6: £27,285 – £32,548 y flwyddyn pro rata
Hyd cytundeb
Cyfnod penodol tan 31 Awst 2018
Gwefan am fwy o wybodaeth
jobs.aber.ac.uk/en/vacancy/welsh-for-adults-part-time-teachers-316096.html
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.