Athro/Athrawes Gymraeg – Supply Desk

1 Mehefin 2017

Ydych chi’n Athro neu’n Oruchwyliwr cyflenwi ar hyn o bryd? Newydd orffen eich gradd ac yn wynebu bod heb incwm?

Mae gyda ni leoedd dysgu a chynorthwyo mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ar draws de Cymru o fis Medi!!!

Gallwn gynnig lleoedd i’ch siwtio chi, tymor byr/o ddydd i ddydd … llawn amser neu ran amser. Cyflogau cystadleuol ac ymgynghorydd yn benodol i chi.

Diddordeb? Cysylltwch gyda Supply Desk nawr! 02920 601860 neu e-bostiwch Cardiff@supplydesk.co.uk a threfnwch sgwrs.

Mae Supply Desk wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobol ifanc. Bydd rhaid i bob ymgeisydd llwyddiannus gael archwiliad llawnach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (CRB gynt) a chynnal hwnnw trwy gydol cyfnod y gwaith, gan gwrdd â safonau Recriwtio Diogelach.

Yn ogystal! Ydych chi’n adnabod athrawon a staff cynorthwyo gwych eraill? Cyfeiriwch ffrind aton ni a byddwn yn talu £100 am bob person y byddwch yn eu cyfeirio, unwaith y byddan nhw wedi gweithio am 5 niwrnod.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Gorffennaf 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.