Arolygwyr Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi (AEM)

5 Ionawr 2017

LOGO I SAFIO

Arolygwyr Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi (AEM)

Yn gweithio gartref, gan deithio i bob cwr o Gymru yn rheolaidd

£60,050 – £69,900

 

Fel arolygydd, bydd y cyngor a’r argymhellion y byddwch yn eu rhoi yn dylanwadu ar ddyfodol addysg ledled Cymru.

 “Mae’n swydd ddiddorol iawn, ac yn eithriadol o amrywiol.  Mae gennych dîm o bobl o safon uchel, sy’n gyfeillgar a chefnogol, i’ch cynorthwyo” Ceri, Estyn AEM

Rydym yn chwilio am bobl sydd â hanes cadarn mewn addysg, mewn rôl arwain, rheoli neu arbenigol, sy’n gallu cymhwyso hyn i godi safonau addysg yng Nghymru.  Ewch i: www.estyn.llyw.cymru/amdanom-ni/gweithio-i-estyn/swyddi-gwag  i weld ein swyddi gwag presennol neu anfonwch neges i:recriwtio@estyn.llyw.cymru am ragor o wybodaeth.

Dyddiad cau: Dydd Llun, 23 Ionawr 2017, 10:00yb

Mae Estyn wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Estyn
Cyflog
£60,050 – £69,900
E-bost am fwy o wybodaeth
recriwtio@estyn.llyw.cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Ionawr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.