Anogwr Gwaith sy’n siarad Cymraeg – Adran Gwaith a Phensiynau

28 Tachwedd 2017

Anogwr Gwaith sy’n siarad Cymraeg

(This vacancy is for a Welsh speaking Work Coach.)

Ydych chi’n siarad Cymraeg?

Ydych chi’n edrych am swydd ble gallech ddefnyddio eich sgiliau Cymraeg?

Ydych chi eisiau cael gyrfa o fewn y Gwasanaeth Sifil?

Os felly……..

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn chwilio am bobl, sy’n siarad Cymraeg, i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, sydd eisiau delio â’r Adran drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym angen pobl sy’n gallu dangos sgiliau cyfathrebu da, yn Gymraeg a Saesneg, sydd gan agwedd gadarnhaol i newid ac sy’n gallu gweithio o dan bwysau.

Fel rhan o’r swydd byddwch yn cynnig cymorth a chyngor i hawlwyr a’u cefnogi i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i chwilio am a dod o hyd i waith.

I fod yn llwyddiannus bydd angen i chi ddangos sgiliau cyfathrebu effeithiol ar draws ystod eang o gwsmeriaid amrywiol, ynghyd â’r gallu i ddeall gwybodaeth gymhleth a rhoi esboniadau i’r cwsmer.

Mae’n rhaid i chi hefyd fod yn gallu llywio ystod o systemau cyfrifiadurol i weithredu tasgau yn ogystal ag annog eraill i ddefnyddio chwiliad gwaith digidol. Bydd gofyn i chi hefyd ymdrin ag ymholiadau dros y ffôn a meddu ar y gallu i reoli sefyllfaoedd anodd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma (noder – darperir cymorth ychwanegol os oes angen gwella sgiliau ysgrifenedig) ac mae angen safon dda o lythrenedd a rhifedd.

Diddordeb?

I gael mwy o wybodaeth am y rôl a sut i wneud cais, gweler wefan isod.  A wnewch chi ddarparu’r cymwyseddau yn y Gymraeg os gwelwch yn dda.

Noder mae swyddi ar gael mewn nifer o Ganolfannau Gwaith ledled Cymru.

Swyddi – Gogledd a Chanolbarth Cymru – Rhif cyf: 1564565

Swyddi – De Cymru  – Rhif cyf:1564564

Cyflog
£24,476-£26,061
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.civilservicejobs.service.gov.uk/csr/index.cgi?SID=b3duZXJ0eXBlPWZhaXImcGFnZWFjdGlvbj1zZWxlY3RieXF1aWNrJnBhZ2VjbGFzcz1Kb2JzJm93bmVyPTUwNzAwMDAmcmVxc2lnPTE0ODUyNTEwMjgtZDVjM2FmMTNlYmE0NzUxMzJiNmM1MWQ0ZTk0NDc0N2U1Zjk4MTJhMg==&wantsubmenu=1
Dyddiad cau i ymgeiswyr
11 Rhagfyr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.