Aelodau o Fwrdd Taliadau – Cynulliad Cenedlaethol Cymru

30 Mawrth 2017

Dyddiad cau: 10.00, ddydd Gwener 5 Mai 2017

Y Bwrdd Taliadau sy’n gyfrifol am benderfynu ar gymorth ariannol i Aelodau’r Cynulliad a sicrhau proses dryloyw sy’n meithrin hyder y cyhoedd. Mae hon yn rôl proffil uchel, hollbwysig sy’n gofyn am berson sydd â sgiliau a phrofiad eithriadol ac sy’n gwerthfawrogi bywyd gwleidyddol/cyhoeddus Cymru.

Cyfnod y rôl yw pum mlynedd. Telir ffi dyddiol i Aelodau.

I gael gwybod mwy gweler isod.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i benodi drwy gystadleuaeth deg ac agored, gan gefnogi cyfleoedd cyfartal i bawb.

Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
0300 200 6469
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.cynulliad.cymru/cy/gethome/working/Pages/appointments.aspx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Mai 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.