Penodi Dau Aelod i Fwrdd Cymwysterau Cymru

21 Rhagfyr 2016

Welsh Gov Logo

CYMWYSTERAU CYMRU

TÂL – £282 Y DYDD YN OGYSTAL Â THREULIAU RHESYMOL – HYD AT 3 DIWRNOD Y MIS

Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw Cymwysterau Cymru, sef y rheoleiddiwr
annibynnol ar gyfer y system gymwysterau a chymwysterau nad ydynt yn raddau
yng Nghymru. Dyma’r corff sy’n gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system
gymwysterau yn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru yn effeithiol,
yn ogystal â hybu hyder yn y cymwysterau a’r system gymwysterau ymhlith y
cyhoedd. Mae cyfle gwych ar gael yn awr i fod yn rhan o’r gwaith o drawsnewid y
system gymwysterau yng Nghymru.
I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i
www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu os oes gennych gwestiynau
ffoniwch y Ddesg Gymorth Cydwasanaethau ar 029 2082 5454 neu anfonwch
e-bost i DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk

Angen fersiwn print bras, Braille neu sain? Ffoniwch 029 2082 5454

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymwysterau Cymru, Llywodraeth Cymru
Cyflog
£282 y dydd yn ogystal â threuliau rhesymol
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Ionawr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.