Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd yn ardal Bangor

17 Tachwedd 2016

eglwys

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

Gofalaeth Bangor a’r Cyffiniau

Mae Gofalaeth Bangor a’r Cyffiniau yn awyddus i benodi Gweithiwr Plant ac Ieuenctid i ddatblygu gwaith plant ac ieuenctid yn eglwysi’r ofalaeth ac i hyrwyddo‘r gwaith o ymestyn y dystiolaeth Gristnogol o fewn y Cymunedau.

Oriau – 35 awr yr wythnos

Mae’r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol. I gael disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch a’r swyddfa. Rhif ffôn: 02920 627465.  Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Cynthia Owen ar 01248 364008.

Mae’n ofyniad galwedigaethol bod ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn medru siarad Cymraeg ac yn Gristion.

Dyddiad Cau: 4 o’r gloch, Dydd Gwener, 9 Rhagfyr 2016.

Dyddiad cyfweliadau: Bore Dydd Llun 19 Rhagfyr 2016.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Cyflog
Graddfa 18 – 22 (£19,838 – £21,798) ynghyd a lwfans tŷ a chyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC.
Hyd cytundeb
3 blynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.