Cynorthwy-ydd Marchnata Digidol

21 Rhagfyr 2016

cbac

Mae CBAC yn recriwtio ar gyfer Cynorthwy-ydd Marchnata Digidol i ymuno â’r Tîm Marchnata. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddatblygu ac esblygu ein presenoldeb digidol yn y sector addysg uwchradd yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys:

  • Gweithio gyda chydweithwyr i gynnal, diweddaru a datblygu rhannau penodol o’r gwefannau i sicrhau bod yr holl gynnwys yn ffres, yn berthnasol ac yn ddiddorol i athrawon
  • Bod yn gyfrifol am gynnal gwaith ar sianeli’r cyfryngau cymdeithasol o ddydd i ddydd
  • Cynhyrchu cynnwys ar gyfer y we i’w ddosbarthu drwy sawl sianel ddigidol
  • Bod yn gyfrifol am gynhyrchu a dosbarthu cylchlythyrau e-bost
  • Gweithio gyda’r tîm ar optimeiddio SEO
  • Olrhain, monitro a chreu adroddiadau
  • gwerthuso sy’n cynnwys dadansoddi ac
  • olrhain ar draws y portffolio digidol

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hynod ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan www.cbac.co.uk/swyddi, neu gellir cysylltu â: ad@cbac.co.uk neu 029 2026 5189.

Enw’r cwmni neu sefydliad
CBAC
Cyflog
£21,828 – £23,712
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Ionawr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.