Aelodau Bwrdd

29 Tachwedd 2016

untitled

Aelodau Anweithredol x 4 (2 i 3 diwrnod y mis am £300 y diwrnod)

Cyn hir bydd gan Gymru ei threthi datganoledig ei hun; y Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Bydd y cyfrifoldeb dros gasglu a rheoli’r trethi hyn yn syrthio ar Awdurdod Cyllid Cymru. Mae’r gwaith o sefydlu’r Awdurdod hwn, y cyntaf o’i fath, eisoes wedi cychwyn ac yn symud yn gyflym.

Rydym am recriwtio phedwar Aelod Anweithredol i ddarparu arweiniad deinamig a chyfeiriad strategol; yn y lle cyntaf wrth sefydlu’r Awdurdod ac yna wrth iddo ddechrau casglu trethi Cymru o fis Ebrill 2018 ymlaen. Mae swyddogaeth bwysig gan y Bwrdd i’w chwarae wrth sicrhau fod gan yr Awdurdod sylfaen gadarn i adeiladu ar gyfer y dyfodol, gan gasglu refeniw treth ar gyfer ein gwasanaethau cyhoeddus hanfodol yn unol â safonau uchaf posibl rheoleidd-dra a phriodoldeb. Bydd rhaid i’r Awdurdod sefydlu ei hun yn gyflym ac ennill hygrededd ar draws amrywiaeth eang o randdeiliaid.

Rydym yn chwilio am unigolion a all ddod ag arbenigedd a phrofiad ym meysydd allweddol trethi, gwasanaeth cwsmeriaid, digideiddio, dadansoddi data a thechnoleg, y sector cyhoeddus, y gyfraith, cyllid, amrywiaeth a chynhwysiant a thrawsnewid. Bydd angen i bob un o aelodau’r Bwrdd gynnig gwybodaeth ynghylch datganoli a dealltwriaeth ehangach o gyfleoedd a heriau sydd o flaen Cymru ar hyn o bryd.

Mae’n gyfnod o drawsnewid cyffrous yng Nghymru. Os hoffech ragor o wybodaeth am y swyddogaethau a sut i ymgeisio, ewch i www.gatenbysanderson.com

Os hoffech drafodaeth anffurfiol, gyfrinachol, cysylltwch â’n hymgynghorwyr ynGatenbySanderson; Michael Dobson ar 020 7426 3968 neu Helen Anderson ar 0207 426 3977.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Awdurdod Cyllid Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Chwefror 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.