Y flwyddyn nesaf, ar achlysur 30 o flynyddoedd ers y trychineb, fe fydd gwasanaeth coffa arbennig yn cael ei gynnal yn Anfield ar gais y teuluoedd, sydd wedi bod yn ymgyrchu’n ddiflino ers degawdau am gyfiawnder i’w hanwyliaid.