Ras y Felinheli

 

Adroddiad  Ras y Felinheli

Ers degawd neu fwy mae Gwyl y Felinheli, sydd ymlaen am dros wythnos yn flynyddol, wedi sefydlu ei hun fel atyniad poblogaidd sydd wedi rhoi amrywiaeth o brofiadau ac adloniant i gannoedd os nad miloedd o bobl y fro.

Yr atyniad sy’n creu mwyaf o stŵr drwy’r gogledd yw y ras 10 kilomedr drwy Parc y Faenol, yng nghanol yr wythnos ar y nos Fercher.

Gosodwyd cyfyngiad o 300 ar nifer y cystadleuwyr, ac oherwydd y diddordeb cynnyddol a ddangoswyd, mae’r uchafswm yma yn cael ei gyrraedd yn gynt pob blwyddyn erbyn hyn.

Eleni derbyniwyd enwau sawl un o geffylau blaen rhedwyr y gogledd, yn cynnwys nifer sydd wedi rhedeg dros Gymru.

O bosib, yr un oedd wedi cael y llwyddiant mwyaf yn y misoedd blaenorol, ond heb fod yn holliach yn ddiweddar oedd Rob Samuel, ymchwilydd ym mhrifysgol Bangor ac ar hyn o bryd yn byw yn y Felinheli.

Yn wir, danghosodd ei liwiau yn syth o’r gwn, pan wibiodd i’r blaen a chreu gwagle rhyngddo a gweddill y rhedwyr, cynnyddodd y pellter rhyngthynt fel aeth y ras yn ei blaen gan ddangos ei fod yn llawn haeddu ei rif ‘1’ â roddwyd iddo gan groesi’r llinnell mewn 32m a 7e.

Un arall oedd yn defnyddio’r ras fel rhan o’i ddarpariaeth ar gyfer ‘Ras ryngwladol yr Wyddfa’ oedd Matthew Roberts â oedd wedi cael cryn lwyddiant ei hun eleni, yn enwedig yn rasio ar y mynyddoedd.

Brwydrodd Matthew heibio Brendan Rothery o Langefni a’r ffefryn lleol – Alun Vaughan (cyn ennillydd y ras a’r 6 achlysur), i ddod yn ail, dros ddau funud tu ôl i Samuel. Roedd y 3 cyntaf yn cynrychioli clwb Rhedwyr Eryri.

Brwydr y ddwy Jenny oedd stori ras y merched, gyda Jenny Brierley o glwb Prifysgol Bangor yn fuddugol dros Jenny Heming o Lanberis a chlwb Eryri, ond fe gafodd hi y cysur o dderbyn tlws y ferch gyntaf dros 35.

Brawd a chwaer o glwb ‘Menai Track & Field’ oedd yr athletwyr ifanc a gipiodd y gwobrau dan 18, Owain Llyr ac Elin Angharad James, gyda Owain yn gorffen yn 21ain drwyddi draw, mewn amser o dan 40 munud.

Gyda nifer yn dod i mewn ar ei ôl, Cliff Wilkinson o glwb y ‘North Wales Road Runners’ oedd yr olaf i gwblhau’r cwrs mewn awr a chwarter. ‘So wat?’ medde chi, wel mae Cliff yn 79 oed.

Noson wych arall, pawb wedi mwynhau – ond bydd raid i’r rhai fu’n siomedig eleni pan gawsant wybod bod y ras yn llawn, wneud yn siwr fod eu ffurflenni cais wedi eu dychwelyd mewn da bryd pan fyddent ar gael yn 2011. Cadwch lygaid ar www.gwylfelin.org am fanylion.

Gan Eilir Evans

Canlyniadau

Safle Amser Enw Clwb
1 32.07 Rob Samuel Eryri
2 34.23 Mathew Edwin Roberts Eryri
3 34.31 Brendan Rothery Eryri
4 34.55 Alun Vaughan
5 35.19 Jordan Evans Eryri
6 36.20 Andy Walling Menai T.& F.
7 36.40 Arthur Connell Eryri
8 36.51 James Walmsley
9 36.56 Steffan Sayer Menai T.& F.
10 37.13 Dylan Wynn Jones Eryri
11 37.15 Dewi Wyn Roberts Bro Dysynni AC
12 37.19 Christopher Evans Eryri
13 38.18 Martin Hugh Green NWRR
14 38.38 Trystan Gwilym C.R.Caernarfon
15 38.43 Noel Craine Eryri
16 38.45 Arwel Lewis Eryri
17 39.00 Andrew Woodcock Menai T.& F.
18 39.09 Chris Yorke NWRR
19 39.11 Delwyn Owen Parry Llanbabo Hurricanes
20 39.14 Lee Evans Eryri
21 39.39 Owain Llyr James Menai T.& F.
22 39.47 John Pozzi
23 39.49 Darren Blazier Abergele Harriers
24 39.50 Ben Hellfeld
25 39.57 Rhys ab Elwyn
26 40.09 Thomas Bunn
27 40.10 Iwan Lewis Jones
28 40.14 Gwion Williams Eryri
29 40.18 Jim Woodcock Menai T. & F.
30 40.27 Gary Porter-Jones Eryri
31 40.28 Thomas Daniel Williams YUB
32 40.44 John Harold Eryri
33 40.45 Jenny Brierley Prifysgol Bangor
34 40.47 Ronald Edwards Carneddau Tri.
35 40.48 Iwan Edgar Eryri
36 40.51 John Willacy Eryri
37 41.01 Arfon Owen
38 41.04 Aaron Griffiths
39 41.13 Ashley Wager Eryri
40 41.16 Huw Trainor Eryri
41 41.19 Emlyn Roberts Eryri
42 41.23 Jenny Heming Eryri
43 41.42 Owain Llewellyn
44 41.48 Konrad Roberts NWRR
45 41.59 Christoph Gertler Eryri
46 42.15 Nick Cunliffe Tim Felin
47 42.30 Andrew Roberts
48 42.38 David Richard Williams
49 42.46 Des Rothery Cybi Striders
50 42.48 Aled Wyn Griffith Tim Felin
51 43.11 Morgan Evans Menai T.&F.
52 43.21 Andy Jones NWRR
53 43.23 Ian Llangaffo Jones
54 43.26 Irfon Rowland
55 43.29 Richard Scamans NWRR
56 43.30 Brian Wills
57 43.31 James Hooton Cybi Striders
58 43.31 Sion Withers
59
60 43.49 Xavier Laurent
61 44.02 Oggy East
62 44.04 Sean Grundy Arfon Masters S.C
63 44.05 Huw Edward Jones
64 44.13 Sean Phillip Senior
65 44.15 Wyn Roberts
66 44.20 Eifion Roberts
67 44.23 Geraint Jones Eryri
68 44.24 Dafydd T. Jones Eryri
69 44.25 Emyr Davies Eryri
70 44.42 Steven Farrar Cybi Striders
71 44.50 Ian M. Rothery Cybi Striders
72 44.56 Gwion Llwyd
73 44.58 Michael George Randall
74 45.02 Gwylym Davies
75 45.09 Rhys Aled Griffiths
76 45.14 Rhys Fidler
77 45.18 Keith Ball
78 45.32 Rebecca-Jane Law Eryri
79 45.34 Edward Eurwyn Edwards Eryri
80 45.38 Alan Taylor Mysteruns
81 45.45 Barry Stuart Griffith
82 45.47 Dafydd Rhydian Jones C.R.Caernarfon
83 45.48 Dewi Bryn Griffiths Tim Felin
84 45.53 Michael Shawe
85 45.57 Dylan Bryn Roberts Tim Felin
86 46.21 David Coyle
87 46.24 James Larke
88 46.31 Gareth Wyn Williams
89 46.36 Merfyn Williams Eryri
90 46.43 Bethan Jones Eryri
91 46.53 Huw W. Lloyd Owen
92 46.57 Stephen Edwards Eryri
93 47.12 Delwyn Williams Cybi Striders
94 47.14 Menna Jones Cybi Striders
95 47.17 Andrew Gannon Menai T. & F.
96 47.18 Rhun ap Iorwerth
97 47.23 Lee Pownall NWRR
98 47.29 Alun Rowlands Eryri
99 47.37 Tom Ashwell
100 47.40 Rhys Ll. Owen
101 47.41 Michael Gashe
102 47.42 Sioned Mai Owen Tim Felin
103 47.42 Paul Williams
104 47.52 Harri Gwynn Roberts Eryri
105 48.08 Keith Withers YUB
106 48.10 Michaela Lauder Cybi Striders
107 48.11 Owen Eilir Jones
108 48.35 Tim Downes
109 48.44 Michael Whichello
110 48.55 James Hatton
111 48.59 Iestyn Theophilus Harris Tim Felin
112 49.05 Chris Jones
113 49.08 Keith Williams
114 49.15 Christopher Ian Jones
115 49.18 Alaw Japheth
116 49.20 Ali Thomas Eryri
117 49.26 Carl David Mather Tim Felin
118 49.29 Stephen John Shakespeare
119 49.30 Kyle John Senior
120 49.31 Gwen Jones Eryri
121 49.40 Richard Feather
122 49.40 Jan Muir
123 49.49 Robert Leonard Jackson NWRR
124 49.57 Megan Hughes
125 50.03 Esther Fray
126 50.03 Tina Louise McDonnell
127 50.08 Valerie Anne Edwards Carneddau Tri
128 50.12 Sian Williams
129 50.16 Ceri Morris Lane
130 50.18 Mari Gwenllian Roberts
131 50.23 Alan Davies NWRR
132 50.25 Owain Davies
133 50.28 Kevin Lane
134 50.32 Mathew Griffith Thomas
135 50.54 Alan Parry Eryri
136 50.54 Rebecca Littler
137 50.56 Helen Morgan
138 51.34 Stella Jayne Hammond
139 51.40 Ian Wyn Jones Tim Felin
140 51.40 Giles Wyn Jones
141 51.48 Jennifer Anne Collier
142 52.04 Pascale Eichenmuller Eryri
143 52.09 Rhian Thomas
144 52.16 Simon Hooton
145 52.18 William John Stewart Cybi Striders
146 52.30 Anita Davies
147 52.32 Eilir Hedd Morgan
148 52.34 Bernadette Williams Eryri
149 52.46 Sue Jones Cybi Striders
150 52.49 Alwyn Williams Eryri
151 52.50 Allison Donnelly Eryri
152 52.51 Richard Berry
153 52.52 Samantha Berry
154 52.54 Ruth Elaine Harvey Cybi Striders
155 53.30 Iwan Huws Tim Felin
156 53.33 Mike Pepper Tim Felin
157 53.38 Sian Eirian Rees
158 53.40 Maria Brockway Wirral A.C.
159 53.49 Howell John Owens
160 53.56 Ann Hughes YUB
161 53.59 David Kirkham Cybi Striders
162 54.12 Neville Hughes
163 54.16 Hywel Vaughan Jones
164 54.28 Delyth Humphreys
165 54.31 Stuart Marson Eryri
166 54.52 Hywel Roberts
167 54.53 Eifion Harding YUB
168 54.55 Elena Gwyn Roberts
169 55.06 Kirstin Jones
170 55.19 Dylan Huws Tim Felin
171 55.28 Elin Angharad James Menai T. & F.
172 55.40 Anthony Brockway Wirral A.C.
173 55.41 Timothy Holmes
174 55.43 Nina Tomlin
175 55.50 Carol Gruffydd YUB
176 55.51 Phil Scott
177 55.51 Tim Goodwin
178 55.52 Sue Eaglestone Menai T. & F.
179 55.52 Paul Williams Tîm Willow
180 56.00 Meinir Huws Abgele Harriers
181 56.06 Ffrancon Williams
182 56.13 Alun Jones Cybi Stirders
183 56.14 Idris Wynn Jones
184 56.35 Ian Penrhos Jones
185 56.36 Sam Dyer
186 56.43 Carol Mead
187 56.47 Simon Longman
188 56.50 Llinos Iorwerth
189 56.50 Helen Roberts
190 56.52 Brian Humphrys Celtic Royal
191 56.54 Karl Darren Jones
192 56.58 Joe Hinchliffe
193 57.03 Gwenno Ifan YUB
194 57.07 Louise Evans
195 57.17 Viv Edwards Menai T. & F.
196 57.19 Gwilym Eifion Jones
197 57.23 Tracey Llewellyn
198 57.34 Liz Brookes
199 57.45 Jason William Cordingley Cybi Striders
200 57.52 Erika Dawson NWRR
201 57.57 Tracey Yorke
202 58.42 Lorraine Innes
203 58.44 Andrew Innes
204 58.46 Catherine Sutton
205 58.46 Ceri Gruffudd Jones Tîm Felin
206 58.48 Bryan Griffiths YUB
207 58.49 Meleri Jones
208 58.54 Janet Bultitude
209 59.13 Carys Williams Tîm Felin
210 59.23 Rosie Frankland
211 59.31 Arwel Wyn Owen
212 59.50 Janice Mercer Edwards
213 59.52 Delyth Darlington Colwyn Bay
214 59.53 Tegwen Parry-Hughes
215 60.40 Iorwerth Roberts Eryri
216 60.44 Dennis Smith Mennai T.& F.
217 60.56 Anne Darlington Bae Colwyn
218 61.42 Merrion Edwards
219 61.43 Lynn Christine Roberts Eryri
220 61.44 Jessica Murphy
221 61.55 Sally Wilson Tîm Felin
222 62.00 Alun Meirion Jones Tîm Felin
223 62.00 Rhys Roberts
224 62.30 Wendy James
225 62.32 Nia Davies
226 62.33 Fiona Wild Tîm Felin
227 62.34 Helen Barbier
228 62.42 Ian M. Jones
229 62.52 Joseph Potter
230 62.58 Eleanor Morris
231 63.15 Iolo Gwyn Williams Tîm Felin
232 63.27 Kate Wheatcroft
233 63.33 Donna Taylor
234 63.43 Beverley Callaghan
235 63.54 Kate Keogh
236 64.04 Nia Haf Jones
237 64.09 Ursula McDarren
238 64.59 Sarah Macartney
239 65.24 Beca Haf Parry
240 65.25 Alwynne M. Jones
241 66.31 A. Hill
242 66.48 Jonathan Evans
243 67.38 Selina Williams
244 67.47 Michelle Owen
245 67.48 Alan Wyn Owen
246 67.49 Sally-Anne Longman
247 67.56 Tracey Wright
248 68.02 Miriam Williams Tîm Felin
249 68.06 Josephine Johnson
250 68.06 Jane Elizabeth Jones
251 68.31 Sian Lewis
252 70.20 Sioned Parry
253 70.20 Olwen Morgan
254 70.48 Jennifer Francis
255 74.39 Cliff Wilkinson NWRR
256 75.27 Noni Johnson
257 75.29 Penny Hughes Tîm Felin
258 76.40 Margaret Parke
259 77.31 Kate Carré
260 77.59 Claire Marie Jones
261 78.27 Tina Gwen Owen
262 82.37 Lowri Ellen Roberts
263 82.43 Peter Davey

Cymru

Sylwadau

Nid yw Golwg360 yn gyfrifol am y sylwadau isod nac o angenrheidrwydd yn cytuno â nhw.

Rheolau Cyfrannu | Nodi Camddefnydd

Rheolau Cyfrannu

Gofynnwn yn garedig i ddarllenwyr wneud defnydd doeth o’r gwasanaeth sylwadau – ni ddylid ymosod ar unigolion na chynnwys unrhyw sylwadau a all fod yn enllibus. Meddyliwch cyn teipio os gwelwch yn dda.

Er mwyn cael trafodaeth dda, gofynnwn i chi ddefnyddio eich enw go iawn a pheidio â chuddio y tu ôl i ffugenwau.

Gofynwn yn garedig i bawb ddarllen canllawiau Cyfrannu i elfennau rhyngweithiol Golwg360 yn ofalus cyn gadael sylwadau ar y gwasanaeth.

Iawn

Nodi Camddefnydd

Os ydych chi’n credu bod y neges yma’n torri rheolau’r wefan, cliciwch ar y faner nodi camddefnydd sy’n ymddangos wrth sgrolio dros unrhyw sylwad. Os bydd tri pherson yn anhapus, bydd y neges yn dod yn ôl at Golwg360 i’w ddilysu.

Iawn

1988-2018 Cylchgrawn Golwg yn 30 oed