Jeremy Miles yn cofio Rhodri Morgan

18 Mai 2017

Un o Aelodau mwya' newydd y Cynulliad, Jeremy Miles, yn cofio y cyn Brif Weinidog Rhodri Morgan "fel un o gymwynaswyr mawr gwleidyddiaeth y genedl" ac un o "benseiri y Cynulliad".