Golwg ar y Bae - 31 Mawrth

31 Mawrth 2017

Wrth i'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd ddechrau, bu Aelodau Cynulliad yn cynnal dadl yn y Siambr - diwrnod anodd i Gymru yn ôl Carwyn Jones a Leanne Wood ond yr angen i fod yn fwy optimistig oedd cri Neil Hamilton ac Andrew RT Davies. Bu Llafur hefyd yn cynnal ei chonfensiwn ar ddyfodol y Deyrnas Unedig gyda Carwyn Jones, Gordon Brown ac arweinydd Llafur yn yr Alban, Kezia Dugdale - gyda hyn mae Gareth Hughes yn holi ble mae lle pobol gyffredin yn y sgwrs?