Cyhoeddi dogfen Cyrraedd y Miliwn Plaid Cymru

16 Mawrth 2017

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi dogfen ar gyfer cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ar ôl beirniadu Llywodraeth Cymru o beidio ag ymateb i'r her yn syth. Yn ôl Siân Gwenllian, llefarydd y blaid ar y Gymraeg, bydd 'Cyrraedd y Miliwn' yn gwthio'r Llywodraeth ymlaen.