RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Llun, Ionawr 30 2017

‘Camu Mewn i’r Tŵr’

1:00yh | Theatr | Caernarfon, Bangor

Yn dilyn llwyddiant digwyddiad Dod â Siwan yn Fyw, lle'r oedd panel o arbenigwyr yn trafod drama Siwan gan Saunders Lewis ar gyfer myfyrwyr Lefel A, bydd BLAS yn cynnal digwyddiad tebyg yn trafod drama arloesol Gwenlyn Parry, Y Tŵr. Drama oedd Y Tŵr a gomisiynwyd ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn 1978 a chaiff ei hystyried yn un o'r gweithiau drama pwysicaf yn y Gymraeg ac yn rhan o gorff o waith o bwys gan y dramodydd genedigol o Ddeiniolen. Ar y panel bydd Maureen Rhys a John Ogwen, a ymddangosodd yn y cynhyrchiad gwreiddiol, Steffan Donnelly o gwmni theatr Invertigo a Gwyneth Glyn, awdur y libretto ar gyfer opera newydd yn seiliedig ar Y Tŵr. Mae'r digwyddiad yn benodol ar gyfer myfyrwyr Lefel A a myfyrwyr gradd sy'n astudio'r ddrama, ond mae croeso i bawb.

Chloe Holt

10:00yb | Celf

Mae'r artist a gafodd ei magu yn Swydd Gaer ac sy'n byw ac yn gweithio yn Harrogate, yn chwilio am hen fowlenni wed'u cracio ac yn eu paentio yn ei stiwdio gan fanylu ar y brychau o dan y golau. Mae ei darluniau o'r môr yn llawn symud a sŵn. Mae arddangosfa Gymysg y Gaeaf yn digwydd ar yr un pryd gyda gwaith newydd gan artistiaid yr oriel sy'n cynnwys Luned Rhys Parri, Mihangel Jones, Colin See Paynton.

Oliver Gaiger a Meirion Ginsberg

10:00yb | Celf

Dyma sioe gyntaf o waith Oliver Gaiger o Aberteifi yn y gogledd, artist a aned yn Uganda ond sydd wedi byw mewn sawl lle o Papua Guinea Newydd i Gernyw cyn ymgartrefu yn Sir Aberteifi. Mae symbolau natur a dyn y gwledydd hynny ar ei waith.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.

Arddangosfa Antur ar Bob Tudalen

Taith | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa fydd yn edrych ar antur mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig o ddechreuadau cynnar llenyddiaeth hyd at heddiw. Trwy edrych ar ac arddangos gwaith amrywiaeth o awduron gobeithiwn ysgogi atgofion melys o straeon plentyndod ac annog ymwelwyr i fynd ar...