RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Sadwrn, Ionawr 28 2017

Fitzwilliam String Quartet

2:30yh | Cerdd | Abertawe, Cwm Tawe

Fitzwilliam String Quartet gyda'r pianydd, Anna Tilbrook a bydd y basgrythwr, Enno Senft, yn perfformio gweithiau gan Franz Schubert. Bydd y digwyddiad yn dathlu canmlwyddiant Prifysgol Abertawe a 220 mlynedd ers geni Franz Schubert.

Breuddwyd Roc a Rol

7:30yh | Cerdd

Cyflwyniad Adran Bro Taf o'r sioe gerdd 'Breuddwyd Roc a Rôl' yn seiliedig ar gerddoriaeth y band Edward H. Dafis. Sioe llawn cyffro, caneuon gwych, band arbennig a chast niferus talentog. Wedi llwyddiant ysgubol y sioe yn Eisteddfod y Fenni eleni bydd Adran Bro Taf yn ail greu'r egni a'r cyffro i gynulleidfa cylch Pontypridd. Cyfrannir elw'r noson i Bwyllgor Apêl Efail Isaf - Eisteddfod yr Urdd 2017.

Chloe Holt

10:00yb | Celf

Mae'r artist a gafodd ei magu yn Swydd Gaer ac sy'n byw ac yn gweithio yn Harrogate, yn chwilio am hen fowlenni wed'u cracio ac yn eu paentio yn ei stiwdio gan fanylu ar y brychau o dan y golau. Mae ei darluniau o'r môr yn llawn symud a sŵn. Mae arddangosfa Gymysg y Gaeaf yn digwydd ar yr un pryd gyda gwaith newydd gan artistiaid yr oriel sy'n cynnwys Luned Rhys Parri, Mihangel Jones, Colin See Paynton.

Oliver Gaiger a Meirion Ginsberg

10:00yb | Celf

Dyma sioe gyntaf o waith Oliver Gaiger o Aberteifi yn y gogledd, artist a aned yn Uganda ond sydd wedi byw mewn sawl lle o Papua Guinea Newydd i Gernyw cyn ymgartrefu yn Sir Aberteifi. Mae symbolau natur a dyn y gwledydd hynny ar ei waith.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.

Arddangosfa Antur ar Bob Tudalen

Taith | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa fydd yn edrych ar antur mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig o ddechreuadau cynnar llenyddiaeth hyd at heddiw. Trwy edrych ar ac arddangos gwaith amrywiaeth o awduron gobeithiwn ysgogi atgofion melys o straeon plentyndod ac annog ymwelwyr i fynd ar...