RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Mercher, Medi 27 2017

Lansiad: Galar a Fi

7:00yh | Darlith neu sgwrs | Aberystwyth, Tregaron

Galaru yw'r ymateb greddfol ar ôl colli rhywun sy'n annwyl. Mae person sy'n galaru yn mynd trwy ystod eang o emosiynau, ac er bod y teimlad o alar yr un peth i bawb, mae'r hiraethu yn gallu effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd. Galar a Fi yw ymateb 14 o bobl sydd wedi bod trwy'r camau o alaru ar ôl colli brawd, chwaer, ffrind, mab, merch, tad, mam neu gymar. Mae stori pob un yn unigryw ac yn ddirdynnol. Dewch i ganolfan Y Morlan yn Aberystwyth am 7 o'r gloch, nos Fercher y 27 o Fedi ar gyfer noson yng nghwmni rhai o gyfranwyr y gyfrol fydd yn trafod eu profiadau ac yn darllen o'r gyfrol. Bydd y noson yng ngofal y golygydd Esyllt Maelor gyda cyfraniadau gan Sara Maredudd Jones, Nia Gwyndaf, Manon Steffan Ros, Sharon Marie, Gareth Roberts, Mair Tomos Ifans a Dafydd Pritchard. Mynediad am ddim a croeso cynnes i bawb.

Arddangosfa: Arwyr!

9:30yb | Celf | Aberystwyth, Tregaron

Cyfle i ddod wyneb yn wyneb gydag arwyr Cymru o’r Casgliad Portreadau Cenedlaethol. Bydd rhai wynebay cyfarwydd megis David Lloyd George, Gwynfor Evans, Ruth Jones, Ryan Giggs, a Dafydd Iawn yn cael eu dangos trwy gydol y flwyddyn ochr yn ochr â paentiad arbennig o Dîm Pêl-droed Cymru gan y gôlgeidwad proffesiynnol a’r artist Owain Fôn Williams. *** Mynediad am ddim. ***

Arddangosfa: O Glawr i Glawr

9:30yb | Llen | Aberystwyth, Tregaron

Byddwn yn olrhain hanes y llyfr ar ei daith o’r Aifft i’r e-lyfr, gan edrych ar fathau o lyfrau, y broses o greu llyfrau, a llyfrau fel darnau o gelf ynddynt eu hunain. *** Mynediad am ddim. ***

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.