RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Llun, Mawrth 27 2017

Gŵyl Llên Plant Caerdydd

10:00yb | Llen

Ar ôl dathlu Dinas yr Annisgwyl anhygoel Dahl, mae Caerdydd yn edrych ymlaen at fwy o hwyl a llyfrau gwych. Gan ddathlu ein pumed flwyddyn yn 2017, bydd Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn fwy ac yn well nag erioed! Mae'r ŵyl, a gynhelir dros ddau benwythnos, gyda digwyddiadau yn Gymraeg a Saesneg, yn dathlu'r llyfrau plant cyfoes gorau. Bydd awduron a dehonglwyr yn rhoi bywyd i'w geiriau a'u lluniau mewn lleoliadau eiconig ledled y ddinas.

Arddangosfa: David Jones: Angels on Washing Lines

10:00yb | Celf | Caerfyrddin, Llanelli

Mae David, sydd wedi’i ysbrydoli gan gelf werin, celf y cyrion, darluniadau a chelf fasnachol – ac sy’n defnyddio oes o arsylwi a thrysorfa o atgofion plentyndod – yn cyflwyno trysorau bywyd pob dydd ochr yn ochr â chipolwg ar yr hynod a’r rhyfeddol.

Prosiect cymunedol Atgofion o’r Golchdy

10:00yb | Celf | Caerfyrddin, Llanelli

Bydd cyfranogwyr yn creu gwaith a fydd yn cael ei arddangos yn ffenestri siopau Stryd Y Brenin

Arddangosfa: Arwyr!

9:30yb | Celf | Aberystwyth, Tregaron

Cyfle i ddod wyneb yn wyneb gydag arwyr Cymru o’r Casgliad Portreadau Cenedlaethol. Bydd rhai wynebay cyfarwydd megis David Lloyd George, Gwynfor Evans, Ruth Jones, Ryan Giggs, a Dafydd Iawn yn cael eu dangos trwy gydol y flwyddyn ochr yn ochr â paentiad arbennig o Dîm Pêl-droed Cymru gan y gôlgeidwad proffesiynnol a’r artist Owain Fôn Williams. *** Mynediad am ddim. ***

Gweithdai ysgrifennu creadigol yn Wrecsam

6:00yh | Llen | Wrecsam

Cwrs ysgrifennu creadigol Saesneg 8 wythnos yn llyfrgell Wrecsam. Cyfle i wella eich ysgrifennu creadigol (rhyddiaith, sgript neu ffeithiol-greadigol) wrth ysgrifennu, trafod a rhannu a chyfle i dderbyn adborth. Yn addas i ysgrifennwyr hen ac newydd. Dyddiadau: 16, 23, 30 Mawrth 6, 13, 20, 27 Ebrill

Teithiau Tywys

11:00yb | Celf | Caernarfon, Bangor

Cyfres o deithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Arddangosfa Ffotograffiaeth: Dr Pete Davies

9:30yb | Celf | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa ôl-syllol o bwys o ffotograffau yn rhychwantu 60 mlynedd, ynghyd â gwaith newydd sy’n amlygu diddordeb oes y ffotograffydd mewn agweddau penodol o’r byd o’n cwmpas. Llwydda i ddal ar gamera yn berffaith yr eiliadau a’r amgylchoedd cyffredin hynny yn ôl pob golwg a fyddai fel arall yn osgoi sylw heb gael eu gweld gan lygad sympathetig. *** Mynediad am ddim. ***

Arddangosfa: O Glawr i Glawr

9:30yb | Llen | Aberystwyth, Tregaron

Byddwn yn olrhain hanes y llyfr ar ei daith o’r Aifft i’r e-lyfr, gan edrych ar fathau o lyfrau, y broses o greu llyfrau, a llyfrau fel darnau o gelf ynddynt eu hunain. *** Mynediad am ddim. ***

Sgriblo

11:00yb | Llen | Caernarfon, Bangor

Sesiynau ysgrifennu misol ar gyfer plant 7 – 11 oed dan ofal Sian Northey. Nod y sesiynau yw annog plant i fwynhau ysgrifennu creadigol heb bwysau cwricwlwm nag athro! Cynhelir sesiynau’r tymor: 18.02.17 / 25.03.17 / 29.04.17 Cefnogir gan Llenyddiaeth Cymru.

Chwedlau’r Seintiau

9:30yb | Arall | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa o lawysgrifau canoloesol a modern cynnar sy'n ffynhonnell y llenyddiaeth 'Cwlt y Seintiau yng Nghymru' sydd wedi bod yn destun ymchwil dros y pedair blynedd ddiwethaf yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ac wedi canolbwyntio ar lenyddiaeth ganoloesol Gymraeg yn ymwneud â marwygu'r seintiau.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.