RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Gwener, Ionawr 27 2017

‘Nid Sianel Gyffredin Mohoni!’

7:00yh | Darlith neu sgwrs | Abertawe, Cwm Tawe

Bydd Dr Elain Price o Adran y Cyfryngau, Prifysgol Abertawe yn trafod ei chyfrol am hanes sefydlu S4C gyda Dr Gwenno Ffrancon. Mynediad am ddim - croeso cynnes i bawb.

Cyngerdd Gala Santes Dwynwen

7:30yh | Arall | Caernarfon, Bangor

Cyngerdd Gala Santes Dwynwen gyda Llŷr Williams, Rhys Meirion a Shân Cothi.

Côr Meibion Orffiws y Rhos yn Saith Seren

8:00yh | Cerdd | Wrecsam

Cyngerdd i ddathlu pen-blwydd Saith Seren yn 5 oed.

FARA gyda Plu

8:00yh | Cerdd | Caernarfon, Bangor

Yn rhan o FARA mae pedwar cerddor sy'n prysur wneud enwau iddyn nhw eu hunain yn sîn cerddoriaeth werin yr Alban. Gyda thair ffidil a phiano mae Jennifer Austin, Kristan Harvey, Jeana Leslie a Catriona Price yn cynhyrchu sŵn tanllyd, sydd â'i wreiddiau'n ddwfn yng ngherddoriaeth eu magwraeth yn ynysoedd Orkney. Ar ôl bod yn perfformio mewn gwyliau cerddorol ar hyd a lled Prydain gyda Karen Matheson, rhyddhawyd eu halbwm cyntaf 'Cross the Line' yn hydref 2016. Mae'r pedwar yn ffrindiau ers pan yn blant, ac mae eu cerddoriaeth yn gyforiog o draddodiadau hanesyddol ynysoedd Orkney. Mae'r caneuon yn cyfuno traddodiadau'r ffidil a'r piano i greu perfformiad cynhyrfus a bywiog. Brawd a dwy chwaer yw Elan, Marged a Gwilym Bowen Rhys, aelodau'r grŵp Plu, a ffurfiodd yn haf 2012. Maen nhw'n chwarae pop gwerin amgen ac mae harmoni agos 3 rhan yn elfen greiddiol o'u set amrywiol. Caniateir dod â diodydd i'r theatr yn ystod y digwyddiadau Cabaret anffurfiol hyn.

Oliver Gaiger a Meirion Ginsberg

10:00yb | Celf

Dyma sioe gyntaf o waith Oliver Gaiger o Aberteifi yn y gogledd, artist a aned yn Uganda ond sydd wedi byw mewn sawl lle o Papua Guinea Newydd i Gernyw cyn ymgartrefu yn Sir Aberteifi. Mae symbolau natur a dyn y gwledydd hynny ar ei waith.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.

Arddangosfa Antur ar Bob Tudalen

Taith | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa fydd yn edrych ar antur mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig o ddechreuadau cynnar llenyddiaeth hyd at heddiw. Trwy edrych ar ac arddangos gwaith amrywiaeth o awduron gobeithiwn ysgogi atgofion melys o straeon plentyndod ac annog ymwelwyr i fynd ar...