RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Gwener, Ionawr 27 2017

‘Nid Sianel Gyffredin Mohoni!’

7:00yh | Darlith neu sgwrs | Abertawe, Cwm Tawe

Bydd Dr Elain Price o Adran y Cyfryngau, Prifysgol Abertawe yn trafod ei chyfrol am hanes sefydlu S4C gyda Dr Gwenno Ffrancon. Mynediad am ddim - croeso cynnes i bawb.

Cyngerdd Gala Santes Dwynwen

7:30yh | Arall | Caernarfon, Bangor

Cyngerdd Gala Santes Dwynwen gyda Llŷr Williams, Rhys Meirion a Shân Cothi.

Noson yng Nghwmni Siân James

7:30yh | Cerdd | Aberystwyth, Tregaron

Dewch i ddathlu Santes Dwynwen gyda noson o ganeuon gwerin a chaneuon gwreiddiol i gyfeiliant y delyn a’r piano yng nghwmni’r gantores amryddawn â thalentog Sian James.

Côr Meibion Orffiws y Rhos yn Saith Seren

8:00yh | Cerdd | Wrecsam

Cyngerdd i ddathlu pen-blwydd Saith Seren yn 5 oed.

FARA gyda Plu

8:00yh | Cerdd | Caernarfon, Bangor

Yn rhan o FARA mae pedwar cerddor sy'n prysur wneud enwau iddyn nhw eu hunain yn sîn cerddoriaeth werin yr Alban. Gyda thair ffidil a phiano mae Jennifer Austin, Kristan Harvey, Jeana Leslie a Catriona Price yn cynhyrchu sŵn tanllyd, sydd â'i wreiddiau'n ddwfn yng ngherddoriaeth eu magwraeth yn ynysoedd Orkney. Ar ôl bod yn perfformio mewn gwyliau cerddorol ar hyd a lled Prydain gyda Karen Matheson, rhyddhawyd eu halbwm cyntaf 'Cross the Line' yn hydref 2016. Mae'r pedwar yn ffrindiau ers pan yn blant, ac mae eu cerddoriaeth yn gyforiog o draddodiadau hanesyddol ynysoedd Orkney. Mae'r caneuon yn cyfuno traddodiadau'r ffidil a'r piano i greu perfformiad cynhyrfus a bywiog. Brawd a dwy chwaer yw Elan, Marged a Gwilym Bowen Rhys, aelodau'r grŵp Plu, a ffurfiodd yn haf 2012. Maen nhw'n chwarae pop gwerin amgen ac mae harmoni agos 3 rhan yn elfen greiddiol o'u set amrywiol. Caniateir dod â diodydd i'r theatr yn ystod y digwyddiadau Cabaret anffurfiol hyn.

Chloe Holt

10:00yb | Celf

Mae'r artist a gafodd ei magu yn Swydd Gaer ac sy'n byw ac yn gweithio yn Harrogate, yn chwilio am hen fowlenni wed'u cracio ac yn eu paentio yn ei stiwdio gan fanylu ar y brychau o dan y golau. Mae ei darluniau o'r môr yn llawn symud a sŵn. Mae arddangosfa Gymysg y Gaeaf yn digwydd ar yr un pryd gyda gwaith newydd gan artistiaid yr oriel sy'n cynnwys Luned Rhys Parri, Mihangel Jones, Colin See Paynton.

Oliver Gaiger a Meirion Ginsberg

10:00yb | Celf

Dyma sioe gyntaf o waith Oliver Gaiger o Aberteifi yn y gogledd, artist a aned yn Uganda ond sydd wedi byw mewn sawl lle o Papua Guinea Newydd i Gernyw cyn ymgartrefu yn Sir Aberteifi. Mae symbolau natur a dyn y gwledydd hynny ar ei waith.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.

Arddangosfa Antur ar Bob Tudalen

Taith | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa fydd yn edrych ar antur mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig o ddechreuadau cynnar llenyddiaeth hyd at heddiw. Trwy edrych ar ac arddangos gwaith amrywiaeth o awduron gobeithiwn ysgogi atgofion melys o straeon plentyndod ac annog ymwelwyr i fynd ar...