RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Mercher, Ionawr 25 2017

Chloe Holt

10:00yb | Celf

Mae'r artist a gafodd ei magu yn Swydd Gaer ac sy'n byw ac yn gweithio yn Harrogate, yn chwilio am hen fowlenni wed'u cracio ac yn eu paentio yn ei stiwdio gan fanylu ar y brychau o dan y golau. Mae ei darluniau o'r môr yn llawn symud a sŵn. Mae arddangosfa Gymysg y Gaeaf yn digwydd ar yr un pryd gyda gwaith newydd gan artistiaid yr oriel sy'n cynnwys Luned Rhys Parri, Mihangel Jones, Colin See Paynton.

Cymru a Brexit: Y Cwestiwynau Allweddol

7:00yh | Darlith neu sgwrs | Aberystwyth, Tregaron

Beth fydd Brexit yn ei olygu i bobl a chymunedau Cymru? Sut rydyn ni'n elwa o'r Undeb Ewropiaidd nawr? Pa gwestiynau allweddol ddylai ein gwleidyddion fod yn eu gofyn er mwyn diogelu diddordebau Cymru wedi Brexit? Fe'ch gwahoddir i drafod y cwestiynau hyn a mwy yn lansiad Canolfan Wleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / WISER@Aberystwyth.

Oliver Gaiger a Meirion Ginsberg

10:00yb | Celf

Dyma sioe gyntaf o waith Oliver Gaiger o Aberteifi yn y gogledd, artist a aned yn Uganda ond sydd wedi byw mewn sawl lle o Papua Guinea Newydd i Gernyw cyn ymgartrefu yn Sir Aberteifi. Mae symbolau natur a dyn y gwledydd hynny ar ei waith.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.

Arddangosfa Antur ar Bob Tudalen

Taith | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa fydd yn edrych ar antur mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig o ddechreuadau cynnar llenyddiaeth hyd at heddiw. Trwy edrych ar ac arddangos gwaith amrywiaeth o awduron gobeithiwn ysgogi atgofion melys o straeon plentyndod ac annog ymwelwyr i fynd ar...