RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Iau, Chwefror 23 2017

Ysgol Ymladd (Castell Caerdydd)

10:00yb | Digwyddiadau i'r teulu | Caerdydd

Dan hyfforddiant arbenigol The Warwick Warriors, dysgwch y technegau sydd ynghlwm wrth ymladd â chleddyfau yn llwyddiannus a dod yn farchog go iawn. - Ysgol Ymladd i Blant Bach (5-6 oed) - Ysgol Ymladd (10 oed a hŷn) - Ysgol Ymladd i Oedolion

‘Beth yw ystyr achub iaith? Ystyriaethau sylfaenol’ gan Dr Richard Glyn Roberts

5:00yh | Darlith neu sgwrs | Aberystwyth, Tregaron

Bydd Dr Richard Glyn Roberts yn cyflwyno darlith yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ddydd Iau, 23 Chwefror 2017 am 5 y. h. Testun y ddarlith fydd 'Beth yw ystyr achub iaith? Ystyriaethau sylfaenol'. Croeso cynnes i bawb.

Seremoni Wobrwyo PICS 2017

7:00yh | Ffilm | Caernarfon, Bangor

Ymunwch a ni ar gyfer pinacl wythnos PICS 2017 - seremoni wobrwyo Gwyl PICS 2017. Byddwn yn gwobrwyo'r gwneuthurwyr ffilm buddugol yn y digwyddiad arbennig carped coch hwn. Yn dilyn y seremoni, bydd cyfle i barhau a'r dathlu yn y bar gydag adloniant yng nghwmni Ed Holden (Mr Phormula).

Taith Dafarndai Lenyddol

7:30yh | Llen | Pwllheli, Porthmadog

Taith o amgylch rhai o dafarndai hynaf Pwllheli yng nghwmni Gwyneth Glyn a Twm Morys. Bydd ambell i stori, cân a cherdd ar hyd y daith a chyfle i dorri syched.

Tapas Llŷn ac Arddangosfa

10:00yb | Arall

Tapas blasus ar gael yng Nghaffi'r Oriel. Mae 'Gwaddol', yr arddangosfa bresennol o waith artist ac athrawes leol, Elin Huws, ynghyd a rhai o'i chyn fyfyrwyr sydd wedi cwblhau graddau mewn celf, yn parhau tan Mawrth 19eg.

Sgriblo

11:00yb | Llen | Caernarfon, Bangor

Sesiynau ysgrifennu misol ar gyfer plant 7 – 11 oed dan ofal Sian Northey. Nod y sesiynau yw annog plant i fwynhau ysgrifennu creadigol heb bwysau cwricwlwm nag athro! Cynhelir sesiynau’r tymor: 18.02.17 / 25.03.17 / 29.04.17 Cefnogir gan Llenyddiaeth Cymru.

Chwedlau’r Seintiau

9:30yb | Arall | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa o lawysgrifau canoloesol a modern cynnar sy'n ffynhonnell y llenyddiaeth 'Cwlt y Seintiau yng Nghymru' sydd wedi bod yn destun ymchwil dros y pedair blynedd ddiwethaf yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ac wedi canolbwyntio ar lenyddiaeth ganoloesol Gymraeg yn ymwneud â marwygu'r seintiau.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.