RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Mawrth, Chwefror 21 2017

Gweithdy Creu Ffilm – Into Film

10:00yb | Digwyddiadau i'r teulu | Caernarfon, Bangor

Cyfle i ddysgu'r grefft a'r broses o greu ffilm fer o dan ofal elusen addysg ffilm - Into Film Cymru. Yn addas i unrhyw berson oed 5-18

Tapas Llŷn ac Arddangosfa

10:00yb | Arall

Tapas blasus ar gael yng Nghaffi'r Oriel. Mae 'Gwaddol', yr arddangosfa bresennol o waith artist ac athrawes leol, Elin Huws, ynghyd a rhai o'i chyn fyfyrwyr sydd wedi cwblhau graddau mewn celf, yn parhau tan Mawrth 19eg.

Sgriblo

11:00yb | Llen | Caernarfon, Bangor

Sesiynau ysgrifennu misol ar gyfer plant 7 – 11 oed dan ofal Sian Northey. Nod y sesiynau yw annog plant i fwynhau ysgrifennu creadigol heb bwysau cwricwlwm nag athro! Cynhelir sesiynau’r tymor: 18.02.17 / 25.03.17 / 29.04.17 Cefnogir gan Llenyddiaeth Cymru.

Chwedlau’r Seintiau

9:30yb | Arall | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa o lawysgrifau canoloesol a modern cynnar sy'n ffynhonnell y llenyddiaeth 'Cwlt y Seintiau yng Nghymru' sydd wedi bod yn destun ymchwil dros y pedair blynedd ddiwethaf yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ac wedi canolbwyntio ar lenyddiaeth ganoloesol Gymraeg yn ymwneud â marwygu'r seintiau.

Moana [U]

9:00yb | Ffilm | Caernarfon, Bangor

Mae merch ifanc yn defnyddio ei sgiliau mordwyo i hwylio am ynys chwedlonol. Yn ymuno a hi yn ei hantur mae ei harwr, yr hanner-duw rhyfeddol Maui.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.