RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Gwener, Ionawr 20 2017

Ail Symposiwm Cenedlaethol Celfyddydau a Diwylliant y Sipsi, y Roma a Theithwyr

9:30yb | Celf | Abertawe, Cwm Tawe

Dathliad o fyd y Romani a'r cymunedau teithiol, gyda'r asrtistiaid Artur Conka a Billy Kerry; y dawnsiwr a'r ysgolhaig Roma, Rosmaria Kostic Cisneros ac eraill; a Franziska Sauerbrey ac Isabel Raabe, cydlynwyr y cynllun rhyngwladol RomArchive:Digital Archive of the Roma.

Gig Plaid Caerdydd: Alun Gaffey a’i Fand, Ani Glass, Llwybr Llaethog

7:30yh | Gigs | Caerdydd

Gig i ddathlu buddugoliaeth Tariq yn Grangetown.

Candelas, Alys Williams a’r Band

8:00yh | Gigs

Noson o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg gyda dau o fandiau gorau'r sin, Mae'r gig yma yn cael ei drefni ae y cyd gan Menter Iaith Maldwyn, Urdd Rhanbarth Maldwyn, Montgomery Yfc Cffi Maldwyn, Sŵn Maldwyn drwy gronfa Noson Allan - Night Out a Powys County Council

Gig Clwb Rygbi Machynlleth

8:00yh | Gigs

Candelas, Alys Williams, Henebion, DJ Tudur Jones

Cyngerdd o dan ofal Bois y Gilfach

8:00yh | Cerdd | Aberaeron, Llanbedr

Cyngerdd Plaid Cymru Cylch Aeron o dan ofal Bois y Gilfach.

Oliver Gaiger a Meirion Ginsberg

10:00yb | Celf

Dyma sioe gyntaf o waith Oliver Gaiger o Aberteifi yn y gogledd, artist a aned yn Uganda ond sydd wedi byw mewn sawl lle o Papua Guinea Newydd i Gernyw cyn ymgartrefu yn Sir Aberteifi. Mae symbolau natur a dyn y gwledydd hynny ar ei waith.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.

Arddangosfa Antur ar Bob Tudalen

Taith | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa fydd yn edrych ar antur mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig o ddechreuadau cynnar llenyddiaeth hyd at heddiw. Trwy edrych ar ac arddangos gwaith amrywiaeth o awduron gobeithiwn ysgogi atgofion melys o straeon plentyndod ac annog ymwelwyr i fynd ar...