RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Sul, Mawrth 19 2017

Psylence: Jon Savage

2:00yh | Ffilm

Yr awdur Jon Savage yn sgwrsio gyda Dylan Huw Edwards.

Darlledu Ysgol Ddarlledu

2:00yh | Darlith neu sgwrs

Shwt ma’ recordo â ffôn boced. Shwt i beidio cynnal cyfweliad. Shwt ma’ torri darnau mas o sgwrs neu ychwanegu cerddoriaeth neu effaith sain. Dyma’r triciau a’r medrau byddwch chi’n gallu dysgu yn gorwedd ar eich gwely neu’n lolian yn eich bath bnawn dydd Sul nesa (19 Mawrth) wrth wylio Ysgol Ddarlledu radiobeca.cymru ar Facebook Live.

Arddangosfa: David Jones: Angels on Washing Lines

10:00yb | Celf | Caerfyrddin, Llanelli

Mae David, sydd wedi’i ysbrydoli gan gelf werin, celf y cyrion, darluniadau a chelf fasnachol – ac sy’n defnyddio oes o arsylwi a thrysorfa o atgofion plentyndod – yn cyflwyno trysorau bywyd pob dydd ochr yn ochr â chipolwg ar yr hynod a’r rhyfeddol.

Prosiect cymunedol Atgofion o’r Golchdy

10:00yb | Celf | Caerfyrddin, Llanelli

Bydd cyfranogwyr yn creu gwaith a fydd yn cael ei arddangos yn ffenestri siopau Stryd Y Brenin

Arddangosfa: Arwyr!

9:30yb | Celf | Aberystwyth, Tregaron

Cyfle i ddod wyneb yn wyneb gydag arwyr Cymru o’r Casgliad Portreadau Cenedlaethol. Bydd rhai wynebay cyfarwydd megis David Lloyd George, Gwynfor Evans, Ruth Jones, Ryan Giggs, a Dafydd Iawn yn cael eu dangos trwy gydol y flwyddyn ochr yn ochr â paentiad arbennig o Dîm Pêl-droed Cymru gan y gôlgeidwad proffesiynnol a’r artist Owain Fôn Williams. *** Mynediad am ddim. ***

Psylence 2017

7:00yh | Cerdd

Cerdd byw a ffilmiau

Gweithdai ysgrifennu creadigol yn Wrecsam

6:00yh | Llen | Wrecsam

Cwrs ysgrifennu creadigol Saesneg 8 wythnos yn llyfrgell Wrecsam. Cyfle i wella eich ysgrifennu creadigol (rhyddiaith, sgript neu ffeithiol-greadigol) wrth ysgrifennu, trafod a rhannu a chyfle i dderbyn adborth. Yn addas i ysgrifennwyr hen ac newydd. Dyddiadau: 16, 23, 30 Mawrth 6, 13, 20, 27 Ebrill

Teithiau Tywys

11:00yb | Celf | Caernarfon, Bangor

Cyfres o deithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Arddangosfa Ffotograffiaeth: Dr Pete Davies

9:30yb | Celf | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa ôl-syllol o bwys o ffotograffau yn rhychwantu 60 mlynedd, ynghyd â gwaith newydd sy’n amlygu diddordeb oes y ffotograffydd mewn agweddau penodol o’r byd o’n cwmpas. Llwydda i ddal ar gamera yn berffaith yr eiliadau a’r amgylchoedd cyffredin hynny yn ôl pob golwg a fyddai fel arall yn osgoi sylw heb gael eu gweld gan lygad sympathetig. *** Mynediad am ddim. ***

Arddangosfa: O Glawr i Glawr

9:30yb | Llen | Aberystwyth, Tregaron

Byddwn yn olrhain hanes y llyfr ar ei daith o’r Aifft i’r e-lyfr, gan edrych ar fathau o lyfrau, y broses o greu llyfrau, a llyfrau fel darnau o gelf ynddynt eu hunain. *** Mynediad am ddim. ***

YFORY

5:00yh | Theatr

Creisis personol, creisis gwleidyddol. Erbyn yfory bydd y byd wedi newid… Theatr Bara Caws yn cyflwyno YFORY, drama newydd gan Siôn Eirian. Cast: Aled Bidder, Rhodri Evan, Caryl Morgan, Dewi Rhys Williams Cyfarwyddo: Betsan Llwyd "Wy’n gwbod bo ti’n diall. Pam ma’ rhaid fi neud hyn…” Creisis personol, creisis gwleidyddol, erbyn yfory bydd y byd wedi newid… Ym myd gwleidyddiaeth gall argyfwng annisgwyl fod yn gyfle i drio rhywbeth gwahanol na ellid ei ystyried dan amgylchiadau arferol, ac yn dilyn lecsiwn 2016 mae’n greisis yn y Cynulliad. Mae Gwyn Davies, arweinydd newydd Plaid Cymru, a’i bartner hudolus, Ellie, am fanteisio ar chwalfa’r hen drefn. Ond un noson dyngedfennol, daw dau ymwelydd i’r fflat yn y Bae, a’r ddau’n fygythiad annisgwyl i ddyfodol gwleidyddol a phersonol Gwyn ac Ellie.

Sgriblo

11:00yb | Llen | Caernarfon, Bangor

Sesiynau ysgrifennu misol ar gyfer plant 7 – 11 oed dan ofal Sian Northey. Nod y sesiynau yw annog plant i fwynhau ysgrifennu creadigol heb bwysau cwricwlwm nag athro! Cynhelir sesiynau’r tymor: 18.02.17 / 25.03.17 / 29.04.17 Cefnogir gan Llenyddiaeth Cymru.

Chwedlau’r Seintiau

9:30yb | Arall | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa o lawysgrifau canoloesol a modern cynnar sy'n ffynhonnell y llenyddiaeth 'Cwlt y Seintiau yng Nghymru' sydd wedi bod yn destun ymchwil dros y pedair blynedd ddiwethaf yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ac wedi canolbwyntio ar lenyddiaeth ganoloesol Gymraeg yn ymwneud â marwygu'r seintiau.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.