RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Iau, Ionawr 19 2017

‘Pontydd Cyfieithu: i’r Dyniaethau ac mewn Llenyddiaeth’

9:30yb | Darlith neu sgwrs | Aberystwyth, Tregaron

Cynhelir cynhadledd o'r enw 'Pntydd Cyfeithu: I'r Dyniaethau ac mewn Llenyddiaeth' ar 19 Ionawr 2017, yn Ystafell y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ynghyd â derbyniad cyhoeddus i lansio Llên Cymru 39. Croeso cynnes i bawb.

Oliver Gaiger a Meirion Ginsberg

10:00yb | Celf

Dyma sioe gyntaf o waith Oliver Gaiger o Aberteifi yn y gogledd, artist a aned yn Uganda ond sydd wedi byw mewn sawl lle o Papua Guinea Newydd i Gernyw cyn ymgartrefu yn Sir Aberteifi. Mae symbolau natur a dyn y gwledydd hynny ar ei waith.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.

Arddangosfa Antur ar Bob Tudalen

Taith | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa fydd yn edrych ar antur mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig o ddechreuadau cynnar llenyddiaeth hyd at heddiw. Trwy edrych ar ac arddangos gwaith amrywiaeth o awduron gobeithiwn ysgogi atgofion melys o straeon plentyndod ac annog ymwelwyr i fynd ar...