RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Gwener, Ionawr 13 2017

Yn Erbyn y Gwynt

7:00yh | Darlith neu sgwrs | Abertawe, Cwm Tawe

Alun Gibbard yn sgwrsio ag Alun Wyn Bevan am ei gofiant newydd i Carwyn James.

Noson yng Nghwmni Cleif Harpwood

7:30yh | Cerdd

Bydd Cleif Harpwood, prif leisydd y grwp o'r 70au, Edward H. Dafis, yn cyflwyno rhai o glasuron y band mwyaf erioed y sîn roc Gymraeg mewn noson hwyliog yn llawn sgwrs a chân. Gyda chefnogaeth athrylith yr allweddellau - Geraint cynan. Hyrwyddir y noson hon ar y cyd rhwng Cymdeithas Gymraeg Llantrisant a Chanolfan Gartholwg. Darperir bar ar y nos.

‘Teilwng yw’r Oen’

7:30yh | Cerdd | Aberaeron, Llanbedr

Cylfwyniad cyfoes o waith yn seiliedig ar y Meseia, Handel. Trefniant Rhys Taylor gyda'r corau: Cardi-Gân, Corisma, Meibion y Mynydd ac unawdwyr gwadd: Deiniol Wyn Rees, Non Wyn Williams & Gwasanaeth Cerdd Ceredigion Service Cyfarwyddwr Cerdd: Rhys Taylor Cyfaddasiad roc o'r Meseia gan Tom Parker.

Oliver Gaiger a Meirion Ginsberg

10:00yb | Celf

Dyma sioe gyntaf o waith Oliver Gaiger o Aberteifi yn y gogledd, artist a aned yn Uganda ond sydd wedi byw mewn sawl lle o Papua Guinea Newydd i Gernyw cyn ymgartrefu yn Sir Aberteifi. Mae symbolau natur a dyn y gwledydd hynny ar ei waith.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.

Arddangosfa: ‘Hydref Du’

9:30yb | Celf | Aberystwyth, Tregaron

Dros yr hanner can mlynedd diwethaf mae pobl o bedwar ban byd wedi bod yn cofio trychineb Aberfan trwy lenyddiaeth, celf, cerddoriaeth a ffilm. Yn yr addangosfa hon byddwn yn edrych ar y drychineb ei hun a'r ymateb iddi, ac yn coffáu o'r newydd.

Arddangosfa Aberfan – Y Dyddiau Du

9:30yb | Celf | Aberystwyth, Tregaron

Cyfle i weld casgliad o ffotograffau gan I. C. Rapoport sy'n coffáu trychineb Aberfan ac yn cofnodi ymdrechion y trigolion i ddygymod â bywyd wedi'r drychineb.

Arddangosfa Antur ar Bob Tudalen

Taith | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa fydd yn edrych ar antur mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig o ddechreuadau cynnar llenyddiaeth hyd at heddiw. Trwy edrych ar ac arddangos gwaith amrywiaeth o awduron gobeithiwn ysgogi atgofion melys o straeon plentyndod ac annog ymwelwyr i fynd ar...