RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Iau, Ionawr 12 2017

Oliver Gaiger a Meirion Ginsberg

10:00yb | Celf

Dyma sioe gyntaf o waith Oliver Gaiger o Aberteifi yn y gogledd, artist a aned yn Uganda ond sydd wedi byw mewn sawl lle o Papua Guinea Newydd i Gernyw cyn ymgartrefu yn Sir Aberteifi. Mae symbolau natur a dyn y gwledydd hynny ar ei waith.

TONIC: Elin Fflur

2:30yh | Gigs | Caernarfon, Bangor

Sesiwn gydag Elin Fflur

‘Teilwng yw’r Oen’

7:30yh | Cerdd | Aberaeron, Llanbedr

Cylfwyniad cyfoes o waith yn seiliedig ar y Meseia, Handel. Trefniant Rhys Taylor gyda'r corau: Cardi-Gân, Corisma, Meibion y Mynydd ac unawdwyr gwadd: Deiniol Wyn Rees, Non Wyn Williams & Gwasanaeth Cerdd Ceredigion Service Cyfarwyddwr Cerdd: Rhys Taylor Cyfaddasiad roc o'r Meseia gan Tom Parker.

Wythnos Euskara Cymru

2:30yh | Arall

Wythnos lawn dop yn dathlu iaith a diwylliant Gwlad y Basg a Chymru... drwy gyfrwng celf, ffilm, bwyd, barddoniaeth, trafodaethau a cherddoriaeth.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.

Arddangosfa: ‘Hydref Du’

9:30yb | Celf | Aberystwyth, Tregaron

Dros yr hanner can mlynedd diwethaf mae pobl o bedwar ban byd wedi bod yn cofio trychineb Aberfan trwy lenyddiaeth, celf, cerddoriaeth a ffilm. Yn yr addangosfa hon byddwn yn edrych ar y drychineb ei hun a'r ymateb iddi, ac yn coffáu o'r newydd.

Arddangosfa Aberfan – Y Dyddiau Du

9:30yb | Celf | Aberystwyth, Tregaron

Cyfle i weld casgliad o ffotograffau gan I. C. Rapoport sy'n coffáu trychineb Aberfan ac yn cofnodi ymdrechion y trigolion i ddygymod â bywyd wedi'r drychineb.

Arddangosfa Antur ar Bob Tudalen

Taith | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa fydd yn edrych ar antur mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig o ddechreuadau cynnar llenyddiaeth hyd at heddiw. Trwy edrych ar ac arddangos gwaith amrywiaeth o awduron gobeithiwn ysgogi atgofion melys o straeon plentyndod ac annog ymwelwyr i fynd ar...