RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Iau, Chwefror 9 2017

‘Brittanny and the Atlantic Archipelago: contact, myth and history 450-1200′ gan Dr Fiona Edmonds

5:00yh | Darlith neu sgwrs | Aberystwyth, Tregaron

Bydd Dr Fionna Edmonds (Lancaster) yn cyflwyno darlith yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ddydd Iau, 9 Chwefror 2017 am 5 y.h. Testun y ddarlith fydd 'Brittanny and the Atlantic Archipelago: contact, myth and history 450-1200'.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.