RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Mercher, Mawrth 1 2017

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi 2017

11:30yb | Arall | Caerdydd

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio, gyd-gerdded neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rydym o hyd yn chwilio am bartneriaid, noddwyr a chefnogwyr. Mae angen grwpiau cerddorol, dawnsio ac ysgolion - cyfle ichi ennill enw da yn sylw cyfryngau'r byd a meithrin perthynas â'r cyhoedd mewn achos da, llawn hwyl a balchder. Rhaid i grwpiau gofrestru ymlaen llaw.

Chwedlau’r Llan: Seintiau Cymru o Benfro i’r Fflint

1:15yh | Darlith neu sgwrs | Aberystwyth, Tregaron

Ar Ddydd Gŵyl Dewi cofiwn y rhan sylfaenol a chwaraeodd moliant y seintiau yng nghymdeithas Cymru cyn y Diwygiad Protestannaidd. Bydd y sgwrs hon yn trafod testunau Cymraeg yr Oesoedd Canol ynglŷn â’r seintiau, ac yn archwilio’r cysylltiad cryf gyda llefydd ac ardaloedd penodol.

YFORY

5:00yh | Theatr

Creisis personol, creisis gwleidyddol. Erbyn yfory bydd y byd wedi newid… Theatr Bara Caws yn cyflwyno YFORY, drama newydd gan Siôn Eirian. Cast: Aled Bidder, Rhodri Evan, Caryl Morgan, Dewi Rhys Williams Cyfarwyddo: Betsan Llwyd "Wy’n gwbod bo ti’n diall. Pam ma’ rhaid fi neud hyn…” Creisis personol, creisis gwleidyddol, erbyn yfory bydd y byd wedi newid… Ym myd gwleidyddiaeth gall argyfwng annisgwyl fod yn gyfle i drio rhywbeth gwahanol na ellid ei ystyried dan amgylchiadau arferol, ac yn dilyn lecsiwn 2016 mae’n greisis yn y Cynulliad. Mae Gwyn Davies, arweinydd newydd Plaid Cymru, a’i bartner hudolus, Ellie, am fanteisio ar chwalfa’r hen drefn. Ond un noson dyngedfennol, daw dau ymwelydd i’r fflat yn y Bae, a’r ddau’n fygythiad annisgwyl i ddyfodol gwleidyddol a phersonol Gwyn ac Ellie.

Sgriblo

11:00yb | Llen | Caernarfon, Bangor

Sesiynau ysgrifennu misol ar gyfer plant 7 – 11 oed dan ofal Sian Northey. Nod y sesiynau yw annog plant i fwynhau ysgrifennu creadigol heb bwysau cwricwlwm nag athro! Cynhelir sesiynau’r tymor: 18.02.17 / 25.03.17 / 29.04.17 Cefnogir gan Llenyddiaeth Cymru.

Chwedlau’r Seintiau

9:30yb | Arall | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa o lawysgrifau canoloesol a modern cynnar sy'n ffynhonnell y llenyddiaeth 'Cwlt y Seintiau yng Nghymru' sydd wedi bod yn destun ymchwil dros y pedair blynedd ddiwethaf yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ac wedi canolbwyntio ar lenyddiaeth ganoloesol Gymraeg yn ymwneud â marwygu'r seintiau.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.